פורום

טכניקה

חי וצומח

אלים

מפלצות

קו-זמן

הרפתקנים

גזעים

ארצות

 

 


 


חלק זה של האתר מכיל טבלאות וחוקים של שיטת המשחק המיוחדת לקלדאריה. מובן, שניתן להשתמש בקלדאריה גם במסגרת שיטות משחק שונות.
אזהרה: כל הטבלאות, החוקים והמידע בחלק זה של האתר מוגנים על-ידי זכויות יוצרים. השימוש בחומר זה או כל חלק ממנו לצרכים מסחריים / כל דרך הקשורה להפקת רווח כספי אסורה בהחלט, בלא היתר מפורש מהיוצר, בכתב ומראש. שימוש פרטי לצרכים אישיים מותר בהחלט.

 


המדור מכיל את התכנים הבאים


דף מפורט של דמות בשיטת קלדאריה, כולל הסברי מונחים

 

 

 


כתב וערך: גדעון אורבך, ‏2001 ואילך.
© כל הזכויות שמורות. שימוש מסחרי ו/או למטרת רווח כשלהי אסורים בתכלית, בלא היתר מפורש מהיוצר, בכתב ומראש. צילום והעתקה מכל סוג שהוא מותרים אך ורק למטרת שימוש פרטי שלא בתשלום.