לחשים חדשים

הערה: במסמך זה נעשה שימוש במילה 'ידיעה' כדי לתאר את המסורת Divination, במקום במונח המופיע בספר החוקים לשחקן בעברית: 'חיזוי'. מסורת הידיעה אינה עוסקת רק בלחשים הנוגעים לניחוש או גילוי העתיד אלא גם בהווה ובעבר ולכן העדפנו את התרגום 'ידיעה'.

 

 

 

לחשי ידיעה חדשים

מסורת הידיעה סובלת ממיעוט לחשים ומתחום שימושיות צר יחסית. אנחנו ננסה, באמצעות הלחשים שלמטה ושכמותם, להשוות מעט את המצב:

 

שעון פנימי  (Internal Clock)

ידיעה

דרגה: כוהן 0, דרואיד 0, טרובדור 0, אשף\מכשף 0, זמן 0

רכיבים: ת, מ

זמן הטלה: פעולה אחת

טווח: מגע

מטרה: יצור אחד שנוגעים בו

משך: דקה\דרגה (ה)

הצלה: רצון (בטל)

התנגדות ללחשים: כן (לא מזיק)

 

מטיל הלחש נוגע ביצור אחד ומעניק לו את היכולת לחוש באופן מדויק את מעבר הזמן. למשך זמן הפעולה של הלחש המטרה יודעת כמה זמן בדיוק חלף מרגע ההטלה, בדיוק של עשירית השניה. המטיל רשאי להפיג את הלחש לפני תום משך ההשפעה, והיצור מאבד מיד את ידיעת הזמן. ניתן לעשות שימושבשעון פנימי כדי לאותת לבני ברית ולתזמן פעולה משותפת. בן הברית אינו יודע להבדיל בין הפסקת הפעולה של הלחש משום שהמטיל הפיג אותו, משום שמשך ההשפעה חלף, או משום שגורם אחד כגון שדה נוגד קסם דיכא את ההשפעה.

 

ידיעת הנולד  (Pregnantcognition)

ידיעה

דרגה: כוהן 0, דרואיד 0, טרובדור 0

רכיבים: ת

זמן הטלה: פעולה אחת

טווח: מגע

מטרה: גופו של נשא עובר

משך: ריכוז

הצלה: רצון (בטל)

התנגדות ללחשים: כן (לא מזיק)

 

מטיל הלחש הנוגע בגופה של נקבה הרה (או כל נשא עובר אחר, כגון ביצה, שק ביצים, רחם של יצור הרמפרודיטי וכדומה), יודע מיד את מספר הצאצאים ובכל סיבוב יכול ללמוד את הפרטים הבאים אודות אחד הצאצאים:

·         מין הולד

·         מספר ההורים, והשיוך הגזעי של כל אחד מהם

·         התכונות הגבוהה והנמוכה ביותר שיהיו לולד

 

דוגמה: קייד מניח את ידו על בטנה של לורי, ומתרכז למספר שניות. "כדאי שתגידי לרולנד להגדיל את העריסה, יש לכם תאומים. אהם... תאומות.". לורי פורצת בקריאות שמחה וכה רמות עד שרולנד שעמד מעבר לדלת נבהל והולך מיד לשאוב מים בבאר הרחוקה. בתוך המהומה פונה קייד לרוסקו, העומד לצידו, ומפטיר בשקט: "ילדות חזקות, אבל לא מבריקות במיוחד". "כמו אבא שלהן." עונה לו רוסקו המשועשע.

 

סיבת המוות  (Cause of Death)

ידיעה

דרגה: כוהן 2, סייר 2, מכשף/אשף 2, דרואיד 2, טרובדור 2

רכיבים: ק, ת, ח

זמן הטלה: דקה

טווח: מגע

מטרה: גופתו של יצור שמת לכל היותר לפני שעתיים/לדרגה

משך: מיידי

הצלה: אין

התנגדות ללחשים: כן (לא מזיק)

 

מטיל הלחש הנוגע בגופתו של יצור מת יודע מיידית את הסיבה למותו של אותו היצור. המטיל איננו יודע מה גרם לנזק, אלא רק מהו סוג הנזק שגרם למותו של היצור. כך הוא עשוי לדעת שהיצור הורעל על ידי רעל משתק עצבים, אך איננו יכול לדעת באיזו דרך הורעל (שאיפה, פציעה, עיכול) או מי החדיר את הרעל. המטיל מקבל מידע ברור ומדוייק, כגון "זוג חתכים חדים בין הצלע השלישית לרביעית, שנכנסו מאחור בהנפה מלמטה". בעזרת מידע זה יכול המטיל להסיק מסקנות שיעזרו לו במציאת הגורם לרצח. לחש זה משמש אוכפי חוק מקצועיים בערים מסויימות כניתוח שלאחר המוות.

יצורים שהיו בחייהם בעלי התנגדות ללחשים עשויים לשמור על יכולת זו גם במותם, לשיקולו של שה"מ, וכך להפריע בהטלת הלחש. בהתחשב בסוג היצור, ייתכן שהתנגדותה של הגופה ללחשים מתפוגגת עם הזמן, כך שיהיה קל יותר להטיל את הלחש ככל שעובר הזמן ממותו של היצור.

רכיב חומרי: קמיע קטן מעור תרנגולת, שיש לשים בפיו של המת.

 

שמי נישא עם הרוח (The Winds Carry My Name)

ידיעה [אוויר]

דרגה: מכשף/אשף 3, טרובדור 4, שוגנג'ה 3

רכיבים: ק, ת

זמן הטלה: סיבוב אחד

טווח: התפרשות של 1.6 קילומטר לדרגה

מטרה: המטיל

משך: שעתיים לדרגה

הצלה: לא

התנגדות ללחשים: לא

 

לחש זה פוקד על הרוחות לשאת את שמו של מטיל הלחש אליו בעת שאחרים מעלים אותו על שפתותיהם. מטיל הלחש נעשה מודע מיידית לכל מקום בו נאמר שמו בטווח הלחש, כל עוד ישנו מסלול שדרכו הרוח יכולה להגיע אל המטיל. הרוח אינה יכולה לעבור דרך מים, להיכנס או לצאת מחללים אטומים או להגיע אל המטיל אם הדרך שעליה לעבור עד אליו ארוכה יותר מהטווח הרשום. היצור האומר את השם צריך להתכוון למטיל עצמו, ולא לאדם אחר בעל שם זהה. השם יכול להילחש, להאמר בקול או בצעקה, כחלק משיחה או בפני עצמו, לאדם אחר או בתוך חדר ריק. מחשבה, תקשורת טלפטית או דיבור בתוך תחום ההשפעה של לחש דממה אינה נחשבת לאמירת שמו של מטיל הלחש.

המטיל נעשה מודע לכיוון ולמרחק הכללי בו נאמר השם בעת שהוא נאמר. המטיל מודע תמיד לכך ששמו נאמר, והוא שומע אותו בדיוק כפי שנאמר, כאילו עמד במרחק צעד מהדובר. אם המטיל מכיר את הדובר היטב הוא אמור להיות מסוגל לזהות את קולו בנסיבות רגילות.

לאחר ששמו נאמר על ידי יצור מסוים, ולמשך פרק זמן שלא יעלה על סיבוב לכל דרגה של המטיל, נחשב המקום בו נאמר שמו של המטיל עבורו כ-"מקום מוכר" לצורך שימוש ביכולות ולחשי סקירה כגון שמיעה על חושית/ראיה על חושית, סקירה וכדומה, וכ-"מקום שנחקר בקפידה" לגבי שימוש בלחש טלפורטציה וטלפורטציה משופרת, אם הטלתם מתחילה במשך פרק הזמן שהוגדר. כל ההגבלות הרגילות החלות על הלחשים הללו עדיין תקפות כרגיל. לחשים המונעים סקירה קסומה חוסמים את פעולת לחש זה אם שם המטיל נאמר בתחום השפעתם.

 

לחשי החייאה\יצירה(מרפא) חדשים

הלחשים הבאים נועדו להחליף את הלחשים תחיית המתים, החייאה והחייאת אמת (Raise dead, Resurrection, True resurrection). נושא הבעייתיות של לחשי ההחייאה של מו"ד מופיע תחת מאמר העוסק בהגבלת לחשים במערכה.

 

החייאה (Revive)

יצירה (מרפא)

דרגה: כהן 5, דרואיד 6

רכיבים: ק, ת, ממ

זמן הטלה: סיבוב אחד

טווח: מגע

מטרה: יצור אחד שנגעו בו

משך: מיידי

הצלה: לא

התנגדות ללחשים: כן (לא מזיק)

 

הלחש מפעיל פרץ של כוחות אדירים אשר מנסים לעורר את שארית כח החיים שעוד נותרה ביצור שנהרג לפני זמן קצר ולהחיותו. ככלל, רק יצורים שמתו מספיגת נזק מושפעים על ידי לחש זה. הלחש סוגר פצעי מוות ומרפא נזק קטלני ממרבית הסוגים, אך ככלל הגופה צריכה להיות שלמה. כל חלק שחסר בעת ההשבה לחיים לא ישוב בעת ההחייאה. חפציו ורכושו של המת אינם מושפעים כלל מלחש זה. יצור שמת מזיקנה או אובדן נקודות תכונה, שהפך לאל-מת או שנהרג בידי השפעת מוות אינו ניתן להחייאה באמצעות לחש זה. יצירי-כפיים, יסודנים, חוצנים ואל-מתים אינם ניתנים להשבה לחיים. רעלים ומחלות שבמערכת המת אינם מתרפאים בתהליך ההחייאה.

מטיל הלחש צריך לגעת במטרה במשך סיבוב שלם שבסופו משוחררת כל אנרגיית הלחש בפרץ יחיד. כדי לשוב לחיים היצור חייב להצליח בהצלת קשיחות כנגד ד"ק השווה ל-20+ מספר הסיבובים שבהם היה מת, הוא מקבל תוסף להצלה בשיעור השווה לדרגת המטיל. בין אם ההצלה הצליחה או נכשלה, היצור סופג נזק של נקודת חוסן זמנית אחת, שלא ניתן להשיב אותה אלא באמצעות לחשים מדרג 7 ומעלה או באמצעות מנוחה.

אם ההצלה מצליחה נק"פ של היצור שהוחיה מתרפאות בשיעור המביא אותו ל- 9- ומיוצב בנקודה זו (הערה: נק"פ של היצור צריכות להיות בערך המינימלי שבו הוא נמצא על סף המוות. כך שאם אתם משתמשים בחוקי הבית הנוגעים לסף מוות אישי המבוסס על ערך החוסן, לדוגמה, אזי נק"פ של היצור יתרפאו עד שיעמדו על מינוס ערך החוסן האישי שלו, במקום 9-).

שיבה מן המתים היא ארוע קשה וטראומטי. היצור שהוחיה נחשב תשוש למשך דקה עבור כל נקודת נזק שהלחש ריפא ולאחר תום זמן זה עייף למשך שעה עבור כל נקודת נזק שהלחש ריפא. היצור מאבד מיד את כל הלחשים ששינן ואת כל יחידות הלחש והנקודות הפסיוניות הלא-מנוצלות שברשותו. אם יש לו יכולות דמויות לחש עם מספר שימושים מוגבל ביום הוא נחשב כאילו מיצה את מכסת שימושיו לאותו יום.

 

דוגמה: בזמן שהם מטיילים בטירה לעת ערב, צל חומק מעליהם. תוך שבריר שנייה רוסקו מזנק ונעמד בין קייד לבין להב המתנקש. הוא נפגע מהתקפת הפתע ונופל מיד על הארץ, עם 15-  נק"פ, בזמן שהמתנקש נמלט מהמקום. קייד מטיל לחשי כהן בדרגת הטלה 11 ולרוסקו תוסף 6+ להצלת הקשיחות (מידת חוסן של 14 מעניקה לו תוסף 2+, ותוסף הצלה בסיסי 3+. ביחד עם התוסף שהוא מקבל כבן מחצית להצלה הכל מסתכם ב- 6+). סיבוב אחד עבר מאז ההתקפה ולכן הד"ק עומד על 21. קייד מטיל החייאה על רוסקו.

סך המתאם של רוסקו הוא 17+ ועליו להצליח בגלגול מול ד"ק 21. הקוביה מראה 5, נמוך למדי, אבל מספיק (11+6+5=22 מול ד"ק 21). השחקנים צוהלים משמחה אבל שה"ם מודיע להם שרוסקו אינו חוזר לחיים. גופו מתעוות לרגע אחד אך העווית הפתאומית חולפת והוא נותר קר ומת (והוא גם מאבד נקודת חוסן זמנית אחת).

לאחר רגע קצר קייד מתעשת ומבין כי החמיץ גורם נוסף כלשהו. הוא מטיל לחש גילוי רעל ומגלה כי רוסקו אכן הורעל (ובדיקת החוכמה מגלה לו כי זהו רעל מסוג פוליקונגולנט B). הוא מניח כי הרעל מוטט את מערכות הגוף של רוסקו (והפחית את ערך תכונת החוסן שלו, ואגב כך, גם את מתאם הצלת הקשיחות שלו). הוא מטיל על רוסקו לחש שיקום (שה"ם מסמן לעצמו כי מידת החוסן של רוסקו שבה לערכה המקורי פחות הנקודה האחת שירדה עקב לחש ההחייאה עצמו, כלומר 13, למתאם של 1+) ומיד אחריו שוב את החייאה (בפעם האחרונה לאותו יום!). השחקן של רוסקו, עצביו מרוטים, מגלגל שוב את הקוביה כנגד ד"ק 25. הוא מוציא 9, ומגיע בדיוק ל-25 (11+5+9=25). גופו של רוסקו מתעוות שוב וקייד מרים אחד מעפעפיו ושמח לראות את האישונים מצטמצמים בתגובה לאור. הוא מטיל כמה לחשי ריפוי על רוסקו בזמן שהוא ממתין לרולנד, הלוחם החסון, שיישא את רוסקו אל מיטתו.

לחש ההחייאה ריפא לרוסקו 6 נק"פ, וכעת רוסקו נחשב תשוש למשך 6 דקות ואז עייף למשך 6 שעות נוספות. מידת החוסן שלו היא כעת 12, ואת 2 נקודות החוסן שאבדו יוכל להשיב רק באמצעות מנוחה נאותה, מכיוון שאין לו ידידים המסוגלים להטיל לחשי ריפוי מדרג 7 כדוגמת שיקום דגול.

 

מתת החיים (Gift of Life)

יצירה (מרפא)

דרגה: אביר-קודש 4

רכיבים: ת, נקודת חוסן תמידית

זמן הטלה: סיבוב אחד

טווח: מגע

מטרה: יצור אחד שנגעו בו

משך: מיידי

הצלה: לא

התנגדות ללחשים: כן (לא מזיק)

 

כמה ממעשי הגבורה הגדולים בדברי הימים של מסדרים דתיים לוחמניים התרחשו סביב או בסמוך להטלת לחש זה. רק אביר קודש הנכון להקריב משהו ממנו עצמו יטיל אותו, לרוב בשעת צורך חמור דוחק, כדי להציל אדם יקר.

מטיל הלחש משתמש בחלק מכח החיים שלו עצמו בנסיון לעורר את שארית כח החיים שעוד נותרה ביצור שנהרג לפני זמן קצר ולהחיותו. ככלל, רק יצורים שמתו מספיגת נזק מושפעים על ידי לחש זה. הלחש סוגר פצעי מוות ומרפא נזק קטלני ממרבית הסוגים, אך ככלל הגופה צריכה להיות שלמה. כל חלק שחסר בעת ההשבה לחיים לא ישוב בעת ההחייאה למצבו המקורי הבריא אלא למינימום ההכרחי (מדהים לגלות לעיתים כמה מינימלי הוא המינימום ויעידו קורבנות מרוסקי גולגלות שזכו לאיחוי חלקי ביותר ונותרו מצולקים ומעוותים באופן חמור, גם אם בתפקוד מלא). חפציו ורכושו של המת אינם מושפעים כלל מלחש זה. יצור שמת מזיקנה או אובדן נקודות תכונה או שהפך לאל-מת (יצורים שנהרגו בידי השפעת מוות כן משופעים) אינו ניתן להחייאה באמצעות לחש זה. יצירי-כפיים, יסודנים, חוצנים ואל-מתים אינם ניתנים להשבה לחיים. רעלים ומחלות שבמערכת המת מתרפאים בתהליך ההחייאה.

היצור שהוחיה מתרפא בשיעור השווה לכלל קוביות הפגיעה שלו, כולל תוסף חוסן (כך שלוחם בדרגה 6 בעל מידת חוסן של 14 ירפא 6ק12+10 נקודות פגיעה) ועוד תוסף הכריזמה של אביר-הקודש כפול דרגתו (שיעור זה שווה לנק"פ המירבי שיכול אביר הקודש לרפא ביום). הלחש נכשל אם סך זה נמוך מהמינימום הנדרש כדי להחיות את היצור ואינו מביא אותו ל- 9- לפחות (הערה: נק"פ של היצור צריכות להיות בערך המינימלי שבו הוא נמצא על סף המוות. כך שאם אתם משתמשים בחוקי הבית הנוגעים לסף מוות אישי המבוסס על ערך החוסן, לדוגמה, אזי נק"פ מינימלי של היצור הוא מינוס ערך החוסן האישי שלו, במקום 9-).

שיבה מן המתים היא ארוע קשה וטראומטי. היצור מאבד מיד את כל הלחשים ששינן ואת כל יחידות הלחש והנקודות הפסיוניות הלא-מנוצלות שברשותו. אם יש לו יכולות דמויות לחש עם מספר שימושים מוגבל ביום הוא נחשב כאילו מיצה את מכסת שימושיו לאותו יום. היצור שהוחיה מתמלא כתוצאה מהלחש באנרגיה אשר מחייה ומאוששת אותו למשך 1ק4+4 שעות. לאחר זמן זה מדביקה אותו העייפות והוא לוקה בפתאומיות בתשישות הנמשכת שעה עבור כל סיבוב שבו היה בערך נק"פ נמוך מ-0.

הטלת לחש זה דורשת מחויבות עמוקה מצד המטיל. בדומה לדרישות אחרות שהן מרחיקות לכת, לא ניתן להכריח או להניע אביר קודש להטיל לחש זה באמצעות הקסמה, הצעה או לחש דומה. המחיר שמשלם המטיל הוא נקודת חוסן תמידית אחת, שלא ניתן להשיבה בשום דרך, כולל משאלה. המטיל עלול לאבד נקודות פגיעה, תוסף להצלת הקשיחות וכדומה, ואף למות כתוצאה מאובדן נק"פ.

 

אפשרות: אם שה"ם רוצה להפוך את הקורבן שדורש הלחש למשמעותי הרבה (ולפיכך את השימוש בו לדרמטי במיוחד) הוא יכול להחליף את המחיר שגובה הטלת הלחש כך שהטלת הלחש תעלה לאביר הקודש 1ק12 נקודות חוסן תמידיות שלא ניתן להשיבן בשום דרך, כולל משאלה. הטלת הלחש באופן זה יכולה בהחלט להביא למותו של המטיל.

 

ההבדלים בין הלחש מתת החיים לבין החייאה

רכיבים: להטלת מתת החיים רכיב תנועתי בלבד, אולם הוא דורש תשלום של נקודת חוסן תמידית אחת לפחות.

מתת החיים מנטרל רעלים ומחלות בגוף הקורבן, משפיע על יצורים שנהרגו מהשפעות מוות, ומאחה פגיעות חריפות בגוף בניגוד להחייאה.

מתת החיים מרפא למטרה שנהרגה נק"פ ויכול להביא אותה אל מעבר למינימום ההכרחי (בדרך כלל 9- נק"פ). הלחש גם ממלא את המטרה בחיות ומאפשר לה לפעול מיד לאחר הטלתו למשך מספר שעות, בטרם כובד משקלה של החוויה נופל על המטרה כעייפות כבדה.

 

 

לחשים חדשים

 

תמיכה בתנועה  (Supported movement)

יצירה (בריאה)

דרגה: מתנקש 1, טרובדור 2, אשף\מכשף 2

רכיבים: ק

זמן הטלה: פעולה חופשית

טווח: אישי

מטרה: המטיל

משך: סיבוב אחד

 

הטלת לחש זה היא פעולה חופשית, בדומה להטלה תוך שימוש בכישרון לחש מהיר. הלחש נספר כנגד המגבלה הרגילה של לחש מהיר אחד בסיבוב.

מטיל הלחש משתמש בכח דמיונו כדי לדמות לעצמו המשך שהוא נזקק לו כדי להמשיך את תנועתו. המטיל יכול ליצור באופן זה שדה כח המשמש כתחליף למדרגה חסרה בעת שהוא מטפס על גרם מדרגות, כהמשך של חבל בעת שהוא משתלשל בו ומגיע לקצהו, כמדף סלע בעת שהוא מטפס וכיוצא בזה. המטיל חייב לגעת בעת ההטלה בחפץ שנוסף לו המשך.

הלחש אינו יוצר ממש את ההמשך אלא למשך הזמן שבו הוא נדרש, שנע בין שבריר שנייה לבין סיבוב אחד. ההמשך שנוצר הוא תמיד המינימום הדרוש, ומתנקש שעושה שימוש בלחש כדי ליצור לעצמו המשך לחבל שהוא משתלשל ממנו בעצם יוצר רק את שדה הכוח דמוי החבל במקום שבו ידיו לופתות את האוויר הריק. היצירה הדמיונית חייבת להיות מעוגנת לחפץ בצד אחד לפחות, והיא נותרת קשורה אליו (כך שמשיכה בחבל מהדוגמה הקודמת תמשוך את המתנקש למעלה ביחד עם החבל ועם ההמשך הזמני הקסום שלו). בגלל טבעו, רק המטיל יכול לחוש את ההמשך ולעשות בו שימוש.

המטיל נהנה מתוסף מצב של 4+ לגלגולי טיפוס למשך סיבוב אחד אם הלחש הוטל כדי ליצור מדרך רגל או מאחז ליד במקום שאין כזה. הלחש יכול ליצור גם מאחז שיסייע למטיל לעצור את עצמו במהלך נפילה, במקרה כזה גלגול הטיפוס המבוצע כדי לבלום את הנפילה מתבצע עם תוסף מצב של 8+.

 

תנועה מתמשכת (Constant Movement)

תהפוכה

דרגה: טרובדור 2, מכשף/אשף 2

רכיבים: ק, ת

זמן הטלה: פעולה אחת

טווח: אישי

מטרה: המטיל

משך: סיבוב אחד (ה)

 

לחש זה גורם למטיל לנוע את תנועתו הבאה לאורך קו ישיר, כשהוא נדחף במהירות אחידה על ידי כוח בלתי נראה. על המטיל לקבוע לכיוון אליו ברצונו לנוע. כיוון זה יכול להיות בכל זווית שהיא, ובכל נטיה. ניתן לבחור לנוע בקו ישיר במאוזן, מאונך, או בכל כיוון אחר. המטיל ינוע לאורך קו זה במהלך הסיבוב הנוכחי או במהלך הסיבוב הבא.

התנועה נעשית בקו ישר לחלוטין ובמהירות הבסיס של המטיל. היא נחשבת כתנועה רגילה מבחינת חישובי כניסה לשטח מאוים. מאחר והמטיל נדחף באופן אחיד על ידי שדה כוח הוא איננו יכול לנוע בגמישות במהלך התנועה המאולצת, ולכן מאבד את תוספי החמיקה שלו למשך התנועה.

מכיוון שהמטיל אינו צריך להזיז את רגליו או לנוע באופן אחר במהלך התנועה הוא רשאי לפעול כרגיל במקביל לה, אך אם יבחר לנוע עצמאית הלחש יופג באופן מיידי.

 

דוגמה: לאחר שנייאקס המרושע ממוטט את הגשר, קייד (שיש לו כמה דרגות כמכשף) מטיל תנועה מתמשכת כדי לנוע קדימה מעל התהום. בסיבוב הבא, הוא מרחף באיטיות בגובה של מספר מילימטרים מעל פני הקרקע, היישר קדימה, וחולף מעל התהום. תוך כדי שהוא עושה זאת, הוא מטיל כפעולת סיבוב מלא לחש קליע קסם מועצם. אם היה רוצה בכך, הוא היה יכול, במקום זאת להטיל קליע קסם כפעולה רגילה, ולהמשיך לנוע בהליכה על העבר השני, תוך שהוא שובר את הלחש.

 

לחשים נוספים יתווספו כאן בהמשך.

 

Designation of Open Gaming Content: All spell names and effects described on this page are designated Open Gaming Content, excluding all company, organizations and product names and material designated by its original contributer as Product Identity.

Designation of Product Identity: All other content on this page is considered Product Identity, excluding material derived from the System Reference Document.

All product names, company names, trademarks and registered trademarks, artwork and PI material mentioned anywhere on this site belong to their respected owners, and the Goblin Industry does not contest their rights in any way. If you encountered any suspected breach over copyright laws and/or proper conduct of using copyrighted material in any way on our site, please notify us and we will correct any honest mistake that may have occurred.

This Open gaming License is an inseparable part of this document.