רעלים חדשים

למידע בנוגע לשימוש במנות רעל יחסיות, להשפעות רעלים מצטברות או נפרדות, ולחוקים אפשריים להצלות כנגד רעל ראה עמוד חוקי הבית.

 

 

 

ד"ק ליצירה

מחיר

נזק משני

השהייה

נזק ראשוני

סוג

קבוצה

רעל

20 140 מ"ז אין אין 1ק1+4 חכמה בליעה ד"ק 16 א, מצ אנטיפרוכוסיט

24

4,000 מ"ז

2ק6 חוסן*

שלוש שעות

2ק6 חוסן*

פציעה ד"ק 20 או בליעה ד"ק 18

מ, נפ

פוליקונגולנט A

26*

4,320 מ"ז

2ק6 חוסן*

1ק4 סיבובים

אין

פציעה ד"ק 20 או בליעה ד"ק 12

מ, נפ

פוליקונגולנט B

24 670 מ"ז עווית שרירים* 1ק10 סיבובים אין נגיעה ד"ק 13 א, נפ פרוכוסיט

 

* - ראה תיאור הרעל.

קבוצה: מקור הרעל: מינרלי (מ) או אורגני (א); השפעות רעל מצטברות (מצ) או נפרדות (נפ)

סוג: צורת ההעברה של הרעל: בליעה, פציעה, שאיפה או מגע. וד"ק הדרוש להצלה.

נזק ראשוני, השהייה, נזק משני: הנזק הראשוני נספג מיד אם גלגול ההצלה הראשון נכשל. לאחר זמן ההשהייה (בדרך כלל דקה אחת) יש צורך בגלגול הצלה נוסף מול אותו ד"ק בכדי להימנע מהנזק המשני.

מחיר: זהו מחיר השוק של מנה אחת של הרעל. המחיר בסוגריים הוא עלות חומר הגלם אם הוא שונה מהרגיל (3/4 ממחיר השוק). אם לא צוין מחיר שוק הרעל אינו נמכר אלא נמצא בשימוש עצמי בלבד. רק נסיבות מיוחדות יאפשרו לרכוש אותו. לרוב רכישת רעל נוגדת את החוק. הגורמים הסוחרים ברעלים משתדלים לשמור על פרופיל נמוך.

ד"ק ליצירה: זהו הד"ק ליצירת הרעל. בכדי ליצור רעל יש להשקיע את עלות חומרי הגלם ולבצע בדיקת מיומנות פעם ביום. אם בדיקת המיומנות מלאכה (רקיחת רעלים) נכשלת בהפרש הגדול מ-5 מחצית מעלות חומרי הגלם אובדת. אם הבדיקה מוצלחת מיוצרת כמות רעל בשווי תוצאת הבדיקה כפול מספר הרמות של היוצר במיומנות מלאכה (רקיחת רעלים) במ"ז. בכל יום שעובר יש לבצע בדיקה נוספת ולחבר אותה עם התוצאות הקודמות. ברגע שסך שווי המ"ז של הרעל שיוצר עולה על מחיר חומרי הגלם נוצרת מנה אחת של רעל. לא ניתן ליצר כמות קטנה ממנה אחת של רעל.

 

פוליקונגולנט: רעל מינרלי נדיר זה הוא תוצאה של עבודה ארוכה, מתישה ויקרה עם מספר מתכות ומחצבים נדירים. הכנת הרעל דורשת לפחות 6 רמות במיומנות מלאכה(רקיחת רעלים) או מלאכה(אלכימיה). הפוליקולגונט מתגבש במגע עם הדם וזורם בכלי הדם כגבישים קטנים וחדים, אשר פוצעים את דפנות כלי הדם מבפנים. הוא מחליש את הגוף בצורה כללית והדרגתית כך שהשפעתו לא מורגשת. כאשר יצור חי נפגע על ידי הרעל, הן בהשפעה הראשונית והן בהשפעה המשנית, נזק החוסן לא מורגש ע"י היצור ועל השה"ם לעקוב בסודיות אחרי הנזק.

ישנם שני תת-סוגים לפחות של פוליקונגולנט. סוג B אינו מתגלה על ידי לחש גילוי רעל לפני ההרעלה עצמה משום שהוא אינו תרכובת רעילה עד שהוא מתרכב עם דמו של הקורבן המיועד. לאחר שהוחדר למטרה באמצעות פציעה הוא נחשב כרעל לכל דבר לענין לחשי נטרול רעל, השהיית רעל ודומיהם. סוג A מתגלה כרגיל על ידי לחשים אלו.

משום שהרעל הוא מינרלי לגמרי, יצורים החסינים לרעלים טבעיים בלבד, כמו דרואידים בדרגה גבוהה, אינם חסינים להשפעותיו. יצורים החסינים לכל הרעלים בשל תכונה פנימית (יצירי כפיים ואלמתים שאינם ערפדים, לדוגמה) אינם מושפעים על ידי פוליקונגולנט, והוא אף אינו הופך לרעל במגע איתם.

לרעל יש השפעה יוצאת מן הכלל על ערפדים: גופם של הערפדים, בשונה מאלמתים אחרים מכיל דם, והפוליקונגולנט מתרכב איתו והופך לרעל. הערפד אמנם חסין להשפעות הרגילות של רעל אך השינוי בתרכובת של הדם שבגופו גורם לו נזק פנימי מיידי וחד פעמי של 4ק6 נק"פ בעת שהדם מתגבש וקורע את העורקים הצרים שבגופו מבפנים. תהליך זה אינו מכאיב לערפד והוא אינו מודע לעובדה שנפגע, בדומה ליצורים חיים.

 

אנטיפרוכוסיט: תרכובת מזיקה זו אינה נחשבת לרעל יעיל אולם היא שימושית למטרה אחרת. האנטיפרוכוסיט מסוגל לנטרל (תוך 1ק4 דקות) את השפעתו המזיקה של הפרוכוסיט (ראה בהמשך). לסובלים מעוויתות השרירים שגורם הפרוכוסיט המחיר שגובה האנטיפרוכוסיט בצלילות דעת ובערנות הוא מחיר משתלם. האנטיפרוכוסיט מופק מהפרשת אותו יצור כמו הרעל שהוא נוגד.

קורבן של פרוכוסיט שבלע והצליח בהצלה כנגד אנטיפרוכוסיט אינו מתרפא מהשפעת הפרוכוסיט.

 

פרוכוסיט: הקורבן האומלל של רעל זה מוכה בעוויתות שרירים אלימות ופתאומיות. ההפרש בין תוצאת ההצלה שלו כנגד הרעל לבין הד"ק הדרוש הופך למחסר שהוא סובל לכל הפעולות, ובכלל זה גלגולי הצלה, מיומנות, התקפה ותכונה. יתר על כן, דיבורו הופך למקוטע, מגומגם ולא ברור. שימוש ביכולות קוליות כהטלת לחשים ושימוש ביכולות הטרובדור דורש גלגול קשיחות מול ד"ק הרעל (הגלגול סובל מהמחסר שהוזכר). אם הקורבן אינו מצוי בסיטואציה מסוכנת או מאיימת הוא רשאי לגלגל מיומנות ריכוז לצורך הטלת לחשים (אך לא להפעלת יכולות טרובדור). הרעל משפיע על הקורבן במשך מספר שעות השווה ל-1ק4 ועוד ההפרש תוצאת גלגול ההצלה הראשון. הפרוכוסיט מופק מארס של סוג של זוחל מעופף וידוע בכך שהוא נותר פעיל ומסוכן במשך חודשים ארוכים אחרי שהוא נחשף לאוויר.

העוויתות שגורם הפרוכוסיט מפעילות מעמסה כבדה על השרירים והגוף. עבור כל דקה שעוברת תחת השפעת הפרכוסיט סובל היצור 1ק4 נקודות נזק הכנעה. קורבנות הפרכוסיט עלולים בהחלט להגיע למצב שבו הם מתעלפים מתשישות, מתעוררים ומתעלפים מחדש ללא הפסק. החוויה כה נוראית שגם כאשר פגה השפעת הרעל עלולים קורבנותיו להמשיך ולסבול מביעותים הנובעים מהחוויה הקשה של הכאב, הסבל וחוסר האונים.

 

דוגמה: רוסקו הנוכל נוגע במנעול תיבת אוצר שמתוכו מותז רעל פרוכוסיט על ידיו. רוסקו אינו מושפע מהרעל במשך מספר סיבובים וסבור כי מדובר בתרכובת שתוקפה פג. רוסקו מגלגל 9 סופי בהצלת הקשיחות שלו. כעבור 9 סיבובים (התוצאה בגלגול זמן ההשהיה של הרעל) הוא נתקף פתאום בפרכוסים עזים תוך שהוא מנסה להתגבר עליהם ולסיים את פריצת המנעול. ההפרש בגלגול בין הד"ק (13) לבין תוצאת ההצלה של רוסקו (9) הוא 4. רוסקו סובל ממחסר 4- לכל הגלגולים והרעל ישפיע עליו למשך 1ק4+4 שעות מאותו רגע.

 

 

Designation of Open Gaming Content: All poison and poison effects described on this page are designated Open Gaming Content, excluding all company, organizations and product names and material designated by it’s original contributer as Product Identity.

Designation of Product Identity: All other content on this page is considered Product Identity, excluding material derived from the System Reference Document.

All product names, company names, trademarks and registered trademarks, artwork and PI material mentioned anywhere on this site belong to their respected owners, and the Goblin Industry does not contest their rights in any way. If you encountered any suspected breach over copyright laws and/or proper conduct of using copyrighted material in any way on our site, please notify us and we will correct any honest mistake that may have occurred.

This Open gaming License is an inseparable part of this document.