שיטת המשחק (א.א.א.)  ::  8 התכונות של הדמויות  ::  מיומנויות הדמות  ::  מורל, נפש, יוזמה, מספר מזל ועוד...  ::  קרבות


בחלק זה מתוארים נוהלי הקרבות הבסיסיים לפיהם מתנהלים קרבות בשיטת א.א.א.

יוזמה    יוזמה מטילים בתחילת כל קרב, והיא שקובעת את סדר פעולת הדמויות בכל סיבוב כאשר זו עם היוזמה הגבוהה ביותר תתחיל. גלגול יוזמה נעשה בקוביה של 20 ואת התוצאה מוסיפים ליוזמה הבסיסית של הדמות. בונוס נוסף ליוזמה נקבע על פי נשק הדמות והטווח שלו.
טווח 0 – פגיונות ונשקים קצרים מאוד, 0+ יוזמה.
טווח 1 – חרבות או נשקים באורך רגיל, 5+ יוזמה.
טווח 2 – חניתות או נשקים ארוכים מאוד, 10+ יוזמה.
טווח 3 – כלי ירי, 10- יוזמה בקרבות פנים מול פנים, ותמיד פותחים בקרבות ממרחק.
 
מהירות תקיפה    מהירות תקיפה באה לידי ביטוי כאשר הדמות מבצעת משהוא מספר מוסים של פעמים שמהירותם היא לא בדיוק מתקפה אחת לכל 6 שניות (סיבוב קרב), אזי הדמות תזכה או תפסיד מתקפות כל כמה סיבובים כדי להשלים את החסר. קסמים או פעולות יצירתיות (כהשלכת שיקוי מתפוצץ) הם לרוב במהירות רגילה, אלא אם צוין אחת.
מהירות איטית מאוד – הדמות תתקוף רק אחת לכל 2 סיבובים (אחד כן ואחד לא).
מהירות איטית – הדמות תתקוף 2 מכל 3 סיבובים (2 כן, ולאחר מכן אחד לא).
מהירות רגילה – הדמות תתקוף כל סיבוב מתקפה אחת.
מהירות מהירה – הדמות תתקוף 4 פעמים כל 3 סיבובים (שני סיבובים מתקפה אחת בלבד, ובשלישית 2).
מהירות מהירה מאוד – הדמות תתקוף 3 פעמים כל 2 סיבובים (סיבוב אחד מתקפה אחת בלבד, ובשני 2 מתקפות).
 
קרב אחד על אחד    קרבות אחד על אחד הם הבסיסים ביותר, ונחוצים להבנה לפני מעבר לקרבות גדולים יותר ומאוזנים פחות. הקרב יפתח כרגיל בגלגול יוזמה שיקבע את סדר הפעולות של הדמויות. לכל דמות בתורה מספר פעולות ושלבים שהיא יכולה לבצע:
  1. תנועה – כל דמות יכולה בתורה לנוע מרחק מסוים הנקבע על פי גזע, מקצוע וכישורי הדמות. אם הדמות הצליחה להגיע למצב ממנו היא יכולה לתקוף היא תוכל תקוף, אחרת תורה יסתיים פה. אם הדמות צריכה לנוע מרחק רב, היא תאבד יוזמה לאותו סיבוב גם אם הגיעה בסופו של דבר.
  2. בחירת פעולה – הדמות תבחר בעזרת איזה נשק לתקוף. היא יכולה לחלופין לבחור להטיל קסמים או לנסות מגוון רחב של פעילויות יצירתיות. אם הדמות בחרה פעילות לא רגילה יש להמשיך לפי ההנחיות המדויקות לאותה פעילות ולפי הוראות השה"מ.
  3. התקפה – אם הדמות בחרה לתקוף היא תבצע גלגול פגיעה. היא תגלגל 1ק12, ואת התוצאה תוסיף לסיכוי הפגיעה שלה. הדמות שהותקפה תגלגל אף היא 1ק12, ואת התוצאה תוסיף לסיכוי ההתחמקות שלה. אם הדמות התוקפת הטילה תוצאה סופית גבוהה יותר היא תפגע, אם הדמות המתגוננת הטילה תוצאה גבוהה יותר היא תתחמק מן המתקפה או תהדוף אותה בצורה אוטומטית. (במקרה של תיקו השה"מ יכריע לרוב לפי קריטריונים כמו גודל, מחסה וכו'...).
  4. נזק – הנזק של הדמות נקבע לרוב על פי טווח הנזקים של ההתקפה שביצעה ובונוסי הנזק השונים לה היא זכאית. כדי לקבוע איזה נזק מתוך טווח הנזק נעשה יש לגלגל 1ק20. (לדוגמה אם נשקי מסב 3-1 נזק והטלתי 10, אזי עשיתי 2 נזק).
  5. ניסיון חסימה – כל דמות שנפגעה ראשית לניסיון חסימה אם תחפוץ בכך, ואם יש לי כלי המתאים לכך. ניתן לחסום בעזרת נשק (1ק10) או בעזרת מגן (קובית החסימה של המגן נקבעת לפי גודלו ומצוינת לכל מגן לחוד). את קובית החסימה יש לגלגל בהתאם לחפץ אתו חוסמים, ואת התוצאה להוסיף לסיכוי החסימה. אם התוצאה עולה על מה שגולגל בקוביית הפגיעה (1ק20 + סיכוי פגיעה) של הדמות הפוגעת, אזי המכה נהדפה כליל, אחרת הדמות תספוג את המכה.
לאחר מכן מגיע תור הדמות השניה שתבצע אף היא את כל הפעולות מן 1 ל-5.
 
קרב רב    קרב רב, הוא קרב בו משתתפים יותר משתי דמויות הנלחמות זו בזו. קרב רב יתנהל בדומה לקרב רגיל רק שכל דמות צריכה להחליט בתחילת הסיבוב את מי היא תהיה מעונינת לתקוף, ולא יהיה לה זמן לשנות דעתה באמצע. בתחילת תורה של כל דמות היא תתקוף רק אם היא עדין מסוגלת להגיע אל הדמות אליה כוונה מתקפתה, אם דמות זו מתה או נעלמה, הדמות התוקפת תאבד מתקפה. כאשר דמות מסוימת בקרב רב מותקפת על ידי יותר מדמות אחת היא סופגת חסרונות מסוימים. חסרונות אלו יתבטאו במינוס אחד לסיכוי ההתחמקות של הדמות ובמינוס 5 לשריון שלה. מינוסים אלו יבואו פעם אחת על כל דמות מעבר לראשונה שתוקפת את אותה הדמות. לדוגמה אם דמות אחת מותקפת על ידי 3 דמויות אחרות היא תספוג 2- סיכוי התחמקות, ו 10- שריון. מלבד זאת הכל יעשה כרגיל, כאשר כל דמות בתורה תבצע את כל 5 השלבים המוזכרים הנ"ל.