מערכת הקסם
מערכת הקסם בשיטת א.א.א הנה שיטה מיוחדת מאוד לעומת שיטות אחרות, ומהווה את אחד הדברים הייחודיים ביותר בשיטה. המערכת כולה מבוססת על אמונות אמיתיות ושונות של אנשים במרוצת הדורות, וקיבלה השראה מתורות קסם מציאותיות. המערכת מאפשרת בחירה רבה, אפשרויות נרחבות והבדלים בין דמות למשניה. עם זאת המערכת מסובכת ביותר, ויהיה קשה להסביר את כל החשיבה היפה והעמוקה שמאחוריה, אך ננסה להסביר כאן את עקרונותיה וכל הנחוץ לצורך המשחק עצמו.תפריט מערכת הקסם

סוגי הקוסמים
תת-אסכלות ונקודות קסם
רשימת הקסמים