חזור
סוגי הקוסמים
יש במערכת הקסם 13 סוגים שונים של קוסמים, שלכל אחד מהם סוגי קסמים שונים, כפי שאפשר לראות בתרשים הבא:

סובב ימינה   סובב שמאלה
סובב ימינה   סובב שמאלה


מאחורי המעגל ובסדר הדברים המופיעים בו קיימת חשיבה רבה, אך נציין כאן כרגע רק כי לשחקנים מותר לבחור כל קוסם מהתשעה שתחת סוגי הקסמים שליטה, רגש ויצירה כמו גם את קוסם הרנה, אך לא את קסמי השינוי. קסמי השינוי הם קסמים רבי עוצמה ומשמשים רק יצורים חזקים ביותר כמו חצאי אלים, דרקונים חזקים במיוחד וכו'... המשך על כל קוסם והסוג שלו מופיע כאן מיד בהמשך, אך מומלץ לנוחיותכם לא להמשיך ולקרוא את הפירוט עד שקראתם לפני כן את הנושא של תת אסכולות.


קוסמים ומכשפים
לפני שאנו ממשיכים להסביר בפירוט יתר על כל סוג קוסם ותת האסכולות שלו, כמו גם החשיבה והמשמעות שמאחורי הקסמים יש צורך להדגיש עוד חלוקה אחת בקרב הקוסמים. חלוקה זו מחלקת את כל הקוסמים, ולא משנה מאיזה סוג קסם הם באים לשני קבוצות: קוסמים ומכשפים, אך חשוב להדגיש שברוב המקומות שמתוארים קסמים, תת אסכולות, חפצי קסם או דברי קסם אחרים יש ניסוח בודד של קוסם או מכשף, על אף שלרוב הייחוס מתייחס אל שניהם, והדבר נובע אך ורק ממחסור של מילים בשפה העברית. ולגבי ההבדלים בין השנים, וקודם כל ברמה העקרונית. מכשף הוא אותו אדם בר מזל שנולד עם כשרון, אותו לרוב הוא אינו מבין עד הסוף, ליצור באגים במציאות סביבו. אותם באגים מכונים קסמים,וככל שהקוסם מתקדם בדרגות ובידע שלו בתת האסכולות שלו, פירוש הדבר שהוא פשוט מתאמן ולומד לפתח כמו קצת יותר להבין את אותו כשרון עמו נולד, כמו (בהשוואה גסה) לצייר, שנולד כשרוני מאוד בציור, ועל אף זאת מתאמן ומשתפר. הקוסם בניגוד למכשף לא בר מזל, ולרוב נולד בלי כשרון כלל לקסם. הקוסם צריך עקב כך לשבת במשך, שעות, ימים ואפילו שנים וללמוד את תורת הקסם, והמסתתר מאחוריה מספרים, מורים וכו'. המכשף יודע עקב מיומנותו ליצור רק מספר קסמים מסוימים, אלו אותם באגים שהוא הבין איך ליצור, אך הוא יכול להטילם בכל רגע ללא מגבלה, פרט למנה ולתבונה שלו. הקוסם לעומתו לא מסוגל לשלוף אף קסם משרוולו סתם כך, אך הוא אינו מחויב לרשימת קסמים מצומצמת, הוא יכול ללמוד מתוך ספרים ומגילות כל קסם שכמות ההבנה שלו (הידע בתת האכולות) מאפשרת לו. אומנם הקוסם יכול ללמוד ולהטיל הרבה יותר קסמים מן המכשף, אך החסרון המשמעותי שלו היא העובדה שבמערכת הקסמים הזיכרון פועל קצת אחרת, ולפיכך כל קסם שהוא לומד הוא זוכר אותו רק עד להטלתו. ולכן חייב הוא ללמוד שוב ושוב את אותם הקסמים כדי להטילם, ואם ברצונו להטיל קסם פעמים או יותר רצוף יהיה עליו לשבת ולשנן אותו יותר מפעם אחת מראש, בהתאם לרצונו.


קסמי יצירה
קוסמי היצירה הנם קוסם היסודות החיוביים, קוסם היסודות השליליים וקוסם יסודות המעבר. שלושתם דומים מאוד זה לזה, אך שונים גם אחד מן השני. לא די יהיה לומר פה כי כל אחד מהם מתעסק ביסודות אחרים עם תכונות אחרות, משום שיסודות המעבר והיסודות השליליים אינם מוכרים לאיש מאתנו. ולכן ננסה להסביר קצת את המהות מאחורי השלושה בדרך הבאה: קודם כל קוסמים אלה עובדים עם חוקיות, חוקיות זו אינה תמיד ברורה למי שאינו בעל ידע באסכולה, אך הקוסם מבין אותה ומשתמש בה לצורך קסמיו. פירוש הדבר שהקוסם מכיר את היסודות אתם הוא מתעסק, ויכול כבר לחזות את התנהגותם במצבים שונים במידה קרובה מאוד למציאות, המאפשרת לו להתעסק אתם כמעט ללא פגע, ולנתב אותם לצרכיו. בנוסף יש איזה שהיא הקבלה בין היסודות אותה נדגיש בטבלה הבאה:


יסודות חיובייםיסודות מעבריסודות שלילייםעקרון משותף
אשהילהאש שחורההתקפה/הרס
אדמהאנרגיהאנטי-חומרהגנה/בריאה
מיםדמעת ירחכספיתרגש/יצירה
אוויראתרענן חומצהחיזוק/אשליה


כפי שניתן לראות מן הטבלה לכל יסוד מכל אחד מן השלושה יש איזשהו יסוד שהוא מקביל (דומה) אצל הקוסמים האחרים. בנוסף לכל שלושה יסודות מקבילים יש איזשהו עיקרון משותף, עיקרון זה הוא השימוש העיקרי של קסמים אלו. לדוגמה ניתן לראות כי כל הקסמים המקבילים לאש, ותת האסכולה אש בעצמה עוסקים בעיקר בהתקפה והרס של דברים אחרים. אבל חשוב לציין כי עדין יש הבדלים בניהם, למשל בעוד אש רגילה רק שורפת, אש שחורה יש לה גם בדרך כלל תכונה לכלות ולעכל כל דבר בסביבתה. זאת אומרת שבעוד קסמי אש פוגעים במדויק יחסית, האש השחורה הרסנית יותר מן האש הרגילה, אך גם הורסת דברים שהקוסם לאו דווקא התכוון להשמיד. כדי לעמוד על ההבדלים בין הקסמים נוסיף כי לכל קוסם יש גם עיקרון משותף לארבעת הקסמים שלו, וכך תוך כדי הצלבה, ניתן לקבל לכל תת אסכולה מכל יסוד שהוא שתי עקרונות, שיראו לנו פחות או יותר את מטרותיהם הכלליות של קסמים מתת אסכולה זו.
העקרונות של כל קוסם הם:
יסודות חיוביים: לקסמי יסודות חיוביים יש תכונה של ממשות יתרה, הדבר אומר שמכל קסמי היסודות הם הממשיים ביותר, והכי נוח להם להתקיים בעולם. לפיכך קסמי יסודות חיוביים לרוב מחזיקים יותר זמן מעמד מאחיהם.
יסודות מעבר: ליסודות המעבר יש עיקרון של השלכות יתר. פירוש הדבר שיש להם שימושים רבים יותר מאחיהם, וניתן להשתמש באותו קסם לשימושים רבים יותר. אבל חסרונם של קסמים אלו, הוא שאומנם הם שימושים להמון מצבים, אך הם פועלים בפחות יעילות לרוב בכל מצב בפני עצמו.
יסודות שליליים: יסודות שליליים הם לרוב הרסניים מאוד ביחס לקסמי יסודות אחרים. הם יהיו קסמים התקפיים מאוד, וגם קסמים שנועדו לעשות דברים אחרים בקרבם לא יוכלו שלא לכלות או לפגוע במשהו.קסמי שליטה
קסמי שליטה הנם נקרומנסיה, טלפתיה ומטה-מורפט. שלושתם דומים מאוד זה לזה, אך שונים גם אחד מן השני. גם בקסמים אלו יש איזה שהיא הקבלה בין הקסמים והבדל בין כל סוג קסם לקסם, ולכן ננסה להדגיש הכל בטבלה הבאה, בה כבר הוסף ישר גם העיקרון של כל אחד מן הקוסמים בפני עצמו:

נשמה (נקרומנסר)מחשבה (טלפת)חומר (מטה-מורפט)עקרון משותף
נפשתודעההמרהשליטה על גוף
האדם/יצור
רוחבינהשינויתקשורת/קריאה/
זימון
נשמהמודעותהתהוותיצירת גופים/
השתלטות על גופים
עוסק במוות
ודומם מלאכותי
עוסק ביצורים
חיים
עוסק בדומם
טבעי
 


גם פה מן הצלבה כפולה אפשר לקבל את העקרונות של כל קסם, ואת מהות התעסוקה העיקרית שלו. רק נוסיף ונאמר כי בעיקרון כל הקוסמים עושים את קסמיהם דרך שליטה באיזה שהוא פן בעולם (טלפת שולט לדוגמה במחשבות שלו כמו של אחרים, ואליהם מבסס את קסמיו. לדוגמה הטלפת לא יזמן יצור ממש, אלא יגרום ליריביו להאמין כי עשה כן, על ידי שינוי פעולות במוח שלהם. כשאלו יאמינו כי נפגעו, הדבר באמת יסב להם נזק). הטלפת אז כפי שצוין שולט במחשבות, הנקרומנסר שולט בנשמות ומנתב אותן לצרכיו והמטה-מורפט שולט בחומר ומהותו.


קסמי אמונה
קוסמי האמונה כולם מקבלים את הקסמים שלהם משום שהם מאמינים באיזה שהיא מטרה, אל או תפיסת עולם.

הכוהן:
מקבל את קסמיו ישירות על פי אמונתו, בין אם זו לאל או למטרה נעלה בשבילה הוא עובד. לכוהן בעל שליטה ראשית באסכולה יש לא רק שליטה ראשית אלא למעשה גם שתי שליטות מינוריות. כמו כן הכוהן איננו יכול לבחור כל פעם היכן לחזק לפי רצונו, אלא מחויב לחזק את השליטה הראשית במקום אחד, ואת השליטות המינוריות לחזק כל אחת במקום מסוים וקבוע משלה. אין הדבר אומר שלכוהן יש רק 3 אסכולות, אלא נהפכו לכוהנים יש 7 סוגים של תת אסכולות, ואיזו מבניהן תהיה הראשית של הכוהן, כמו גם ההחלטה אלו יהיו המינוריות שלו נקבעות לפי אמונת הכוהן. תת האסכולות של הכוהן הן:
הגנה – מכיל בעיקר קסמי הגנה וקסמים שנועדו לעזור בביצוע פעולות אחרות.
ישות – קסמים אלו עוסקים בבני אדם ובישויות נוספות.
מלחמה – קסמי קרב בעיקר.
מוות – קסמי מוות, מחלות ומגפות כמו גם קללות.
חושך/אור – למעשה שתי תתי אסכולה שנחשבים כאחת, משום שלא יכול להיות כוהן עם שתיהן. בשתי תתי האסכולה קסמים דומים מאוד, ואף מקבילים, אך מנוגדים בעיקרן. קסמי חושך הם קסמי אופל וקסמי אור הם קסמי טוהר.
חי – מתעסק בעיקר בחיות
צומח – מתעסק בעיקר בצמחים.

הדרואיד:
הדרואידים מבססים את הטלת הקסמים שלהם על סוג מסוים של הגיון בו הם מאמינים בכל ליבם. תת האסכולות של הדרואידים הנם: פיזיקה, פילוסופיה ודוסיות.
הדרואיד הפיזיקאי מאמין בתורת הכאוס ותורת הקוונטים, שתי תורות מדעיות מסובכות וקשות. הוא מבסס את קסמיו על תורות אלו, כאשר הוא מאמין למעשה שכל עשייתו הנה מדע מדויק. תורת הכאוס טוענת שכל דבר קטן עשוי להביא לשינוי גדול מאוד, כמו בדוגמה הקלאסית של פרפר המנופף בכנפיו בקניה וגורם לסופת הוריקן בארצות הברית. תורת הקוונטים לעומת זאת עוסקת בכלליות בסטטיסטיקה עמוקה ומסובכת הטוענת שכל דבר אפשרי אך תלוי הסתברותית. שלוב הידע והאמונה בשתי התיאוריות מאפשר לפיזיקאי לחשב את ההסתברות שאם יבצע משהוא מסוים הוא יביא למימוש סטטיסטי שיביא למאורע לו הוא חפץ, וכך יכול על ידי הנעת ידיים בלבד בצורות מסובכות באוויר להביא לחץ אש להיווצר, ולטוס אל אויביו.
הפילוסוף לעומתו מבסס את אמונתו על השאלה היפה ששאל אדם חכם בעבר, לאחר שהתעורר מחלום בו חלם כי הוא פרפר: "מה אומר לי שאינני למעשה באמת פרפר החולם שהוא אדם". מכאן הפילוסוף מטיל ספק בכל דבר, ובכוח הספק או דווקא אמונה חזקה במשהו יכול לשנות את המציאות סביבו. לדוגמה הוא יוכל לשכנע את עצמו כי הוא אכן פרפר ולהפוך לכזה, או לחלופין לשכנע את עצמו שאין כוח משיכה ולרחף. הבעיה בקסמיו של הפילוסוף היא שלאחר שהוא משכנע את עצמו לצורך קסם יש לו קושי גדול לשכנע עצמו מחדש שמה שהוא מאמין בו כעט הוא טעות, ולכן לעיתים מתקשה מאוד להפסיק את קסמיו.
הדוס לעומת שני אסכולות הדרואיד האחרות מאמין בהרמוניה של הטבע, בצורך לשמור ולשמר אותה ובאמונה כי אם יעשה כן הטבע יבוא לעזרתו בחזרה. הדוס הוא למעשה הדרואיד הקלאסי שילך להציל את היער, החיות והעצים, ויזכה בתמורה לעזרה מכוחות הטבע השונים. לדרואיד הדוס יש אמונה בתיקון העולם והחזרתו למצב של הרמוניה מושלמת.

קוסם הגזע:
הקסמים של קוסם הגזע שונים במקצת מהקסמים של שאר קוסמי האמונה ונובעים מרגשות שהוא איננו מפנים. מכשף הגזע, לא רק שאיננו מחויב כשאר הקוסמים לשים בתחילה את שתי הנקודות שלו באותו מקום, אלא הוא גם מחויב לשים אותן אחת בכל אחת משתי תת האסכולות שלו, אותן הוא חייב לבחור מכל מלאי תת האסכולות של קוסם הגזע מראש. לאחר הבחירה קוסם הגזע יהיה מחויב לשתי תת אסכולות אלו ולא יורשה לקחת נקודות ידע בתת אסכולות אחרות של קוסמי גזע. דבר זה קורה בגלל האופן בו מטיל מכשף הגזע את קסמיו, וזה כפי שהוזכר מעלה אי הפנמת רגשות (חוסר היכולת לחוש או לחוות את רגשות אלו). קוסם הגזע (שבעל שליטה ראשית) אינו יכול לחוש 2 רגשות, ואלו גם האסכולות שלו. העמקה באסכולה שלו מלמדת אותו להביע את הרגש יותר טוב דרך קסמיו, ומעניקה לו הבנה על השפעת הרגש על אחרים. כידוע לנו לא באמת ניתן שלא להפנים רגש, ולכן קוסם הגזע מביע את "רגשותיו" החוצה דרך קסמיו. לפיכך הקוסם חייב להתחיל עם נקודת ידע אחת לפחות בכל רגש שאינו מרגיש, וחייב להטיל מתת אסכולה זו קסמים. אם לא יטיל קסמים מתת אסכולה מסוימת זמן רב, הדבר מסמן כי לא הוציא מתוכו את הרגש, דבר העשוי לגרום לו לשיגעונות ולפגוע בו נפשית. לדוגמה קוסם גזע של תת אסכולה כאב יטיל קסמי כאב על אחרים, אך לא יוכל לחוש כאב בעצמו, לכל היתרונות והחסרונות של הדבר. תת האסכולות של מכשף הגזע הן למעשה כמעט כל רגש: כאב, אושר, אהבה/שנאה, כעס וחרון, קינאה וכו'...


קסמי שינוי
קוסמי השינוי הם הנביא, הדמינולוג וקוסם הצללים. קסמי השינוי הנם חזקים ביותר, ולא ניתן לשחקנים לשחק דמויות המכירות קסמים אלו. לרוב רק יצורים חזקים מאוד כמו חצאי אלים, דרקונים חזקים וכו' יודעים כמה קסמי שינוי. קסמי השינוי מתבססים על פוטנציאל מציאות, וזה משום שלא כמו קסמים אחרים הם לא משתמשים במאין באגים במציאות סביב, אלא ממש משנים אותה. לצורך הסבר על קוסמים אלה נצטרך לדמיין את המציאות סביבנו "כתוכנת מחשב", כאשר למעשה שורות קוד בתוכנה קובעות את מה שנראה, את מי נפגוש ועוד.
הנביא הוא קוסם שיודע את צופני הבריאה במידה זו או אחרת, או במילים אחרות מכיר את שפת "התוכנה" של העולם סביבנו, ובעזרתה מסוגל לכתוב "תוכניות" קטנות. את התוכניות האלה הוא "מריץ" וכך יכול לגרום לדברים להיווצר. לדוגמה הנביא יכול לברוא כסא, שולחן כסף, כדור אש או יצור שטני. כאשר הדברים אותם הוא מתכנת או בורא הופכים לבריאה לכל דבר, ופירוש הדבר שמרגע זה והלך יתקיימו, ולא בדומה לקסמים אחרים יתפוגגו מתי שהוא בעתיד.
הדמינולוג עוסק עם "שדים", כאשר שד במונח של דמינולוג הוא לא שד כפי שתפגשו בהרפתקאות, אלה מאין חור בתוכנת המציאות (קטע תוכנה בו לא כתוב דבר), בעל תודעה. הדמינולוג לא כותב "תוכניות" חדשות כמו הנביא אלא מוסיף "שורות קוד" לתוך החורים ב"תוכניות" שכבר קימות, וכך יכול לשנות או להוסיף דברים לעולם סביב, כאשר גם אלו נחשבים כבריאה לכל דבר.
קוסם הצללים שלא כמו חבריו לקסמי השינוי אינו "מתכנת" שום שורות קוד, ואינו מתעסק עם "שפת" הבריאה. קוסם הצללים עוסק בעולם עמוק ומפחיד, זהו מישור מקביל לעולם שלנו הנקרא מישור הצללים. במישור הצללים יש "צל" של כל דבר במציאות שלנו (מאין העתק שלו, ההעתק יש לחפצים, יצורים חיים ואפילו לקסמים שהוטלו מתישהו). כל דבר שקיים או התקיים אי פעם בעולמנו מותיר מאחוריו "צל" בעולם הצללים. קוסם הצללים יודע לגשר בין עולם הצללים לעולמנו, ועל ידי כך יכול להעביר דברים מעולם הצללים לתוך עולמנו. כך אם מישהו בעבר הטיל כדור אש רגיל, קוסם הצללים ייקח את ה"צל" של אותו כדור ויטיל לעבר אויביו כדור אש צללים, שלו תכונות מיוחדות משלו.


קוסם הרונות
קוסם הרונות מבסס את קסמיו על העובדה שלצורות מסוימות בעולם יש תכונות ויכולות מיוחדות. הדוגמה הקלאסית לצורה בעלת תכונות מיוחדות היא משולש ישר זווית, כפי שגילה זאת פיטגורס ונסח במשפטו. אבל פיטגורס מצא רק תכונות קטנות ולא משמעותיות ביחס לאלו עליהם מודע קוסם הרונות. קוסם הרונות גם מיחס חשיבות לאזורים אנרגתים וחשובים בגופנו. על ידי שילוב השניים קוסם הרונות מסוגל להטיל קסמים, בכך שהוא מקעקע צורה בעלת יכולות ריכוז אנרגיה מעל קטע מסוים בגוף בעל אנרגיות מסוימות. על ידי הקעקועים שלו יכול קוסם הרונות להטיל קסמים רבים כאשר עקרונו הוא שילוב תת אסכולות שמעולם לא נפגשו, לקוסם הרונות שלושה תת אסכולות: יצירה, שליטה ורגש. קוסם הרונות בעל שליטה ראשית בתת אסכולות שלו (זוכה לשתי נקודות דרגה ראשונה ולאחר מכן לנקודה כל דרגה). המיוחד בתת האסכולות שלו הן שהן מכילות את תת האסכולות של הקוסמים האחרים. תת האסכולה של יצירה מכילה את כל תת האסכולות של קוסמי היצירה (יסודות חיוביים, יסודות מעבר, ויסודות שליליים), תת האסכולה שלו של שליטה מכילה בדומה את כל תת האסכולות של קוסמי השליטה (נקרומנסר, תלפט, וטלה-מורפט), ותת האסכולה שלו של הרגש מכילה את ת האסכולות של הכוהן, הדרואיד ומכשף הגזע. לפיכך אם לקוסם הרונות 2 נקודות באסכולת היצירה הוא יכול ללמוד כל קסם יצירה שהוא אשר הדרישה שלו היא עד 2 נקודות (לרבות קסם יצירה מעורב שהדרישה הכוללת שלו היא עד 2 נקודות). חסרונו של קוסם הרנה הוא בכך שהוא איננו יכול ללמוד את הקסמים שלו לאותה רמת ידע והעמקה כמו שאר הקוסמים ולכן מוגבל לקסמים עד עוצמה 7 בלבד (קיימות 9 עוצמות), כמו כן כל קסם אשר הוא לומד הוא צריך לקעקע בגופו כדי שיוכל להטילו, ולכן מוגבל יותר במספר הקסמים שיכול ללמוד, ועשוי לעיתים להיקלע למצב בו כבר קעקע את כל המקומות הנחוצים למען קסם מסויים ולכן לא יוכל ללמודו. (חשוב לציין אם זאת כי כל קסם יש לו מספר מקומות שניתן לקעקע אותו, ולכן לא תיווצר לקוסם הרונות בעיה זו בתחילת דרכו).