חזור
רשימת הקסמים
בקובץ רשימת הקסמים יש חלק מן הקסמים בחלק מן העוצמות הקיימות, ובתקווה אט-אט נעלה כמה שיותר קסמים מכל האסכולות.

השפעות הקסמים משתנים גם לפי השליטה בתת אסכולה (שם תת האסכולה מופיע בצבע אפור), ולפי הבונוס בקסם שמושפע מתבונה וממיומנות בקסם ומופיע גם כמשתנה בקסמים בצבע אפור הנקרא "בונוס".
לדוגמה: נניח שישנו קסם חץ אש, שעושה נזק: 1 + אש + בונוס. קוסם בעל ידע בתת האסכולה אש של 3 ובונוס קסמים של 4 יסב עם החץ הזה 1+3+4 נזק, סה"כ 8.

כמו כן יש מקומות בהם הניסוח מופיע עם מקף נוטה "/" בשתי משמעויות ראשונות:
אפשרות ראשונה כהכפלה של הבונוס או הידע (המשתנים האפורים).
לדוגמה: פירוש הביטוי 2 נזק / אש מתכוון שעל כל ידע באש הקסם יעשה 2 נזק.
אפשרות שניה היא כחילוק הבונוסים או המפרים במספר קבוע או מתנים.
דוגמאות:
1.    נזק: (2 +אש + בונוס) / 2, הכוונה היא שהנזק הוא 2 פלוס הבונוס מהידע באש פלוס הבונוס מהמיומנות והתבונה חלקי 2.
2.    נזק של אש/2, הכוונה היא שהנזק שווה לידע באש חלקי 2.
3.    נזק של 6 / (אש), הכוונה היא שהנזק שווה ל-6 חלקי כמות הידע באש, לחלופין יכול לבוא בסוגרים שבהם כתוב כעת "אש" גם נוסחאות ארוכות יותר כמו (אש + 5).הורד את רשימת הקסמים (קובץ pdf.)
(הורד את Adobe Acrobat Reader)
עדכון אחרון: 20.01.2005