גלריית השירים בהשראת טולקין ויצירתו

 

 

"אל ההר", פרי עטה של ג'ואן מיליגן ("Laledhel")

 

 

ויבן ספינה לבנת תרנים בעולם בני תמותה הקר

ויטוש חופי ארץ שבכאן, ויצא לבקש את ההר

 

מעבר לחול הזהב ומזרח ארץ יזע ודם

אל כחול המערב הזונק וקורץ וקורא

וראה וירא את הים

ועננים ממערב עלו לקרוא תיגר

והוא בספינתו בודדת כקליפת אגוז, והענן מתרה

והוא אחור לא יפנה, ומורה לו זיכרון ההר

 

וזעם אפפו וסער בין מים מתחת ומעל

והוא עוד קדימה יחתור, לא יחת

ועל כל צעד ושעל

ירום המערב ויקום לעצור בן תמותה יחיד

והוא בספינתו הלבנה, והמים מעל ומתחת

וכוכב בודד ממעל לו יזהר כידיד

 

ובגבור הרוח, וכמו מילים ברוח יסערו

פנה אחור, בן תמותה, ונטוש את חלום ההר

ומילים בשחקים ובמים יתרו

והוא בן תמותה לבדו, אז ישיר

ושירת בני אלמוות על שפתיו, ושירת תיגר

ויפלג בעקבות הכוכב הבהיר

 

ובשיר בני אלמוות יחזק את רוחו כי תיפול

ואין קץ לים, אין קץ, והמזרח אך זיכרון

ועין בן תמותה לא שזפה עוד נתיבו הכחול

ובודד ונטוש חסד אל שמקדם, אך נפשו לא מרה

ובתקוות בני אלמוות יבטח, וממנה יחזק און

ויבוא אל הדרך הישרה

 

וישקוט המערב, וכמו ייכנעו העבים

ונדמה יעלה מלמולם באוזניו

העבר זה העלוב האיים הרבים?

העבר ערפל וחזיון אימה ומיתה

ואל חוף אלמוות ובוא ויקרב

זה היחיד, זה בן התמותה?

 

ויבוא עוד שירו בן אלמוות וירחיק מערבה

ורוחו איתנה גם גופו ותרנו נשבר

ורוח-אל מן המזרח נשבה

ובאומץ לבו ובתשוקה ובעבודת פרך

יעמוד בן תמותה גא מול שומרי ההר

וישקטו, ויפנו לו דרך

 

מעבר לחוף מבורך, חוף המערב הזוהר

בדממה ולא עוד בשירה

יפליג ויישא עיניו, ונתיבו ממהר

הלוא שם הוא ההר? לא ידע, ועיניו טחו מראות

ונפשו נתן בכף אמונה, ולא ירא

ויקבל את גמולו כי נאות

 

ותגע ספינתו עד קצה מערב, גם אם בחוף לא תיגע

ונס מפניו הערפל כמו יבוא באש

ונחו עיניו על הפסגה

וההר ממולו ותפארתו כמו כואבת

ולבו כמו הים בגאותו רוגש

לב אדם בארצות האלמוות

 

עוד רגע יעמוד, ויבט, ונפשו נתלקחה בזוהרה

אז יצנח תחתיו וימת אל מול ההר היפה והנורא