גלריית השירים בהשראת טולקין ויצירתו

 

 

"The Song of Aragorn and Gondor",

שיר פרי עטה של Veir

 

 

 

תגובות אפשר לשלוח במישרין גם לתיבת הדואר האלקטרוני של הכותבת

 
 

When every drop of blood had dried

And wounds were cleaned and freshly dressed

We turned to see the city white

Still standing proud upon her crest.

 

Oh, brothers! Hard we fought this day

'Gainst dreaded foe and dreaded fear

To blessed rest our dead we lay

Long may they be remembered here.

 

Oh, Gondor, Queen of Western lands

Both stone and fire thy beauty marred

But yet thy fathers' tower stands,

Thy crown remains, though battle-scarred.

 

Behold, oh Queen, thy king 'fore-told!

Far from the north to Anduin's shore

He led the deathly host of old

The broken blade he wields once more.

 

Fell deed is done, the quest fulfilled

Isildur's bane ever unmade.

The warrior, now in kingship skilled

Laid down his blade and farewell bade

 

To wars, and death, and bloody swords.

Now peace doth come in blossoms white,

Now peace doth come in children's words

And safe the world, and wrong made right.