גלריית הציורים בהשראת טולקין ויצירתו

 

 

כלי נשק מהלגנדריום
צויר בידי טל ה. (Nightstar)