גלריית הפאנראטים וציורי הפנטזיה של המגדל הלבן

 

 

לוחמת

צויר בידי יואב