גלריית הציורים בהשראת טולקין ויצירתו

 

 

טום בומבדיל
צויר בידי מקרוסיפוניאלה