גלריית הציורים בהשראת טולקין ויצירתו

 

 

תורין אוקנשילד
צויר בידי Eraduin