גלריית הפאנראטים וציורי הפנטזיה של המגדל הלבן

 

 

סוורוס סנייפ

צויר בידי Cold Sweet Potato