גלריית הפאנראטים וציורי הפנטזיה של המגדל הלבן

 

 

רגולוס בלק

צויר בידי ג'סי (Sirius)