גלריית הפאנראטים וציורי הפנטזיה של המגדל הלבן

 

 

פגאסוס

צויר בידי ג'סי (Sirius)