גלריית הפאנראטים וציורי הפנטזיה של המגדל הלבן

 

 

רך כף וזנב תולע

צויר בידי עדי