גלריית הציורים בהשראת טולקין ויצירתו

 

 

לגולאס
צויר בידי "השחף" (ברטימאוס)