גלריית הציורים בהשראת טולקין ויצירתו

 

 

מאורה של הוביט
צויר בידי חופית סהר