גלריית הציורים בהשראת טולקין ויצירתו

 

 

גאנדאלף
צויר בידי מקרוסיפוניאלה