גלריית הציורים בהשראת טולקין ויצירתו

 

 

פאראמיר ואיאוון על החומה
צויר בידי חופית סהר