גלריית הציורים בהשראת טולקין ויצירתו

 

 

אלרונד
צויר בידי טאר-אנקלימה