גלריית הפאנראטים וציורי הפנטזיה של המגדל הלבן

 

 

אלף
צויר בידי יואב