גלריית הציורים בהשראת טולקין ויצירתו

 

 

דוואלין
צויר בידי מאיה הכט