גלריית הפאנראטים וציורי הפנטזיה של המגדל הלבן

 

 

אלפית אפלה
צויר בידי יואב