גלריית הפאנראטים וציורי הפנטזיה של המגדל הלבן

 

 

בלאטריקס

צויר בידי ג'סי (Sirius)