מי אנחנו, מה אנחנו ומה בכלל אנחנו רוצים?  ::  ראשי "הקהילה החופשית"

אייל מנשה - יו"ר "הקהילה החופשית"
- גזבר הקהילה

 
אלמוג דוויק - סגן יו"ר "הקהילה החופשית"
- א. חוגים ופעילויות

 
אבישי אדנבורג - סגן יו"ר "הקהילה החופשית"
- א. תוכן וסיפור

 
ר. ראש-סלק - א. אתר "הקהילה החופשית"
 

מקימי "הקהילה החופשית":
אוהד הררי, אהרל'ה בולר ואייל ברנדס.