מי אנחנו, מה אנחנו ומה בכלל אנחנו רוצים?  ::  ראשי "הקהילה החופשית"
מטרות "הקהילה החופשית"

הקהילה החופשית נוסדה במטרה ובתקווה להוות את מדורת השבט עבור כל אותם אנשים (ובריות אחרות) התרים אחר המיתוס והאגדה. מגמתנו היא פריצת גבולות הניכור ביצירת גוף תומך ואלטרנטיבי על בסיס רצון טוב והכמיהה להעניק.
במפרשי הקהילה נושבת רוח ההתנדבות למען קידום הקהילה ופיתוח האינדיוידואל החבר בה.

הקהילה החופשית חרטה על דגלה את המטרות הבאות:
  • חינוך ליצירתיות, דמיון, הגשמת חלומות ופריצה מעבר למצוי ולמוכר.
  • עידוד יסודות חברתיים של תקשורת אנושית, היכולת להעניק, האחדות הקהילתית והגשמת הפוטנציאל האישי דרך שיתוף פעולה חברתי.
  • הגשמת האידיאלים והרעיונות הנ"ל ע"י פעילות ועבודה בקידום דרכי היצירה והביטוי האישי דרך ז'אנר משחקי התפקידים והפנטזיה.


אמנת היסוד של "הקהילה החופשית":

אנו, חברי הקהילה החופשית מתחייבים בזאת לאמנת היסוד, שמציבה את עמודי התווך לפעילותנו בצורת העקרונות הבאים:
  1. עיקרון מדורת השבט: עלייתה של התיקשורת הוירטואלית במאה ה-21 מאופיינת בהעדר היחס האנושי והחברתי הטבעי לאדם. הדבר מתבטא בקיצוניות יתרה בז'אנר משחקי התפקידים והפנטזיה אשר נמצא זה שנים בגלישה איטית וחונקת אל תוך האינטרנט ומשחקי המחשב. חברי הקהילה החופשית שמים להם לנס לשנות מגמה זו ע"י שיבה לשורשי הז'אנר אשר היה מאופיין ביחס אישי, פעילות חברתית ופיתוח אינדיוידואלי.

  2. עקרונות ההתנהלות: הקהילה החופשית אינה פועלת בהתפרשות כלל-ארצית ולא מתחרה בעמותות הקיימות למטרה זו. אנו פועלים בפרישה עירונית/איזורית על מנת לאפשר את קיומה של חברה והקשר האישי בין חבריה, ולמנוע את איבוד קולו של האינדיוידואל בהמון.

  3. עיקרון חירות היצירה: בקרב העוסקים בז'אנר הפנטזיה בארצנו ישנו פוטנציאל גולמי ובלתי ממומש של יוצרים מוכשרים ויצירות מופת. הקהילה החופשית תתן במה וסיוע אישי לאותם אלמונים חסרי שם ללא אבחנה סטיגמתית מכל סוג וללא פסילה של רעיונות, מקוריים וחדשניים ככל שיהיו, גם אם הם אינם תואמים את התפיסה המקובלת בז'אנר עד כה.

  4. עיקרון שיבת ציון: מאחר ואנו חיים בארץ ישראל, ולמען שמירת קשר מינימלי למורשת היהודית, הקהילה החופשית תעודד, תפעל ותיצור בשפה העברית, תוך פיתוח תפיסה מיתית עממית ייחודית שתדחק את רגליה של התפיסה המערבית המקובלת.

  5. עיקרון הרוח מעל החומר: מיומה הראשון של הקהילה החופשית אנו פועלים לא למען מטרות רווח כלכלי אישי אלא להענקת קניין רוחני ורגשי לחברים בה.