vartharon with titles - low.png

התמונה צוירה בידי לילך נצר, לפי טיוטה ראשונית שנוצרה בידי כותב האתר.

 


תוכן עניינים

 

פרק ראשון: מבוא ותיאור כללי

מפת יער וארת'ארון

תיאור כללי של האיזור

ישובים ואיזורים חשובים

 

פרק שני: היסטוריה ומערכה

'ספר הוארת'ארי': מפלתם ומנוסתם של יורדי הים הזהובים

יסודו של הכס הרם

וארת'ארון תחת הכיבוש האנ'מירי

ההתנפצות הגדולה ומלחמת שער-חורף

המערכה כיום

ציר זמן

 

פרק שלישי: תושביו של יער וארת'ארון


גזעים פתוחים למשחק

בני אדם: וארת'ארי

דמויי אדם: מית'ווארי

 

דמויי אדם ואנושואידים שאינם פתוחים למשחק

קוטזוקי

זאקרישי ("מלכת הצרעות")

ענקי קרח

אור-טרוגו

באברו

 

חיות ומפלצות

ירוקי-זקן

דובי ירח שחור

אייל וארת'ארי ענק

מאגת'ארקה ("רועץ דבש")

נגועי-אצות

סאר'קורו (אלמוגי ברקים)

תמנון-הקוצים הואת'ארי

 

צמחים

עצי חנית

עץ הלחם הוארת'ארי

נארישקי (כוסמת הבר וארת'ארית)

קיסוס פרוותי ענק ("חונק הדוב")

לוען קיטור

באבוג ("שסק רסק")

עמוד רוחות זהוב ("עץ ארמון הפיות")

 

 

 

 

פרק רביעי: אקלים וחיי יום-יום

האקלים הוארת'ארי

לוח השנה העתיק של הספנים הוארת'ארים

כסף, מסחר וכלכלה ביער וארת'ארון

מאכלים ותזונה של בני האדם ודמויי האדם

לבוש וארת'ארי

חוק, סדר ומיסים

מסעות

חינוך והשכלה ביער וארת'ארון

 

פרק חמישי: דתות ואלים ביער וארת'ארון

מבוא

הדת הוארת'ארית העתיקה

הדת המית'ווארית

משני צורה ומשני עולם: כת השלג האדום

דתות ואמונות אחרות

 

פרק שישי: מקצוע חדש - המטיף המואר

 

פרק שביעי: גיאוגרפיה ואיזורי משנה

7.1: ואלקורטיל

7.2: ואריטרובסקה

7.3: יוטקארו וההר השחור

7.4: עמק נאלרישין

7.5: רילפארנול וחומת הלגיון

7.6: המדרגות הסדוקות ועיירת הנמל גארת'ורי

7.7: היער הגבוה וחוף הקופים

7.8: הבקע הגדול ועצמותיו של גנאקא

7.9: מגדל ווטמארו וערפילי שער-חורף

7.10: מזרח וארת'ארון והעיירה מית'רינור

 

פרק שמיני: אגדות ועתקים וארת'אריים

 

 

חזרה אל האינדקס של מלסטרה


כתב וערך: גדעון אורבך, ‏2001 ואילך.
© כל הזכויות שמורות. שימוש מסחרי ו/או למטרת רווח כלשהי אסורים בתכלית, בלא היתר מפורש מהיוצר, בכתב ומראש. צילום והעתקה מכל סוג שהוא מותרים אך ורק למטרת שימוש פרטי שלא בתשלום.