משקל ומעמסה: ציוד, אוצר ומשאות

 

כיצד דמויות מסוגלות לשאת שיריון ונשק כבד שמתאים ליכולות המקצוע שלהן, ולתפעל אותו בתנאים קשים של קרב? כמה מטבעות יכול הרפתקן לשאת עליו בלא להתמוטט, או למצער לסבול מעונשין כבד?

תת הפרק הזה עוסק בחוקים לטיפול בשאלת המעמסה ויכולת הנשיאה של דמויות, ומנסה לטפל בכך בעזרת חוקים אשר מצד אחד, ישמרו על הגיון ולא יאפשרו לדמויות לסחוב משקל לא הגיוני בעודן מתרוצצות, מטילות כשפים או מבצעות תמרוני נשק מורכבים; ומצד שני, מנסים להמנע מהטורח לבצע חישוב דקדקני (ולא פעם טרחני) של כל חפץ ופרטי מלאי של הדמויות, הכל מתוך נקודת הנחה בסיסית שכל דמות שנבנתה באופן ראוי מסוגת לשאת ולתפעל בלא עונשין את הציוד המותר ואת היכולות של סוג המקצוע שלה.

 

החוק הבסיסי: כל דמות יכולה לשאת את הציוד של עצמה

(בהנחה שיש לה מידת כושר מינימלית שהולמת את המקצוע שלה...)

 

החוק הבסיסי בשיטת המשחק של מלסטרה הוא שכל דמות בעל מידת כושר מספקת מסוגלת לשאת בלא בעיה מיוחדת את הציוד המירבי שמתאים למקצוע שלה, ולהפעיל באמצעותו את כל היכולות שאפשריות למקצוע.

כך למשל: לוחם עם תכונת כושר מספקת יכול לשאת עליו שיריון לוחות, בתוספת למגן כבד ונשק חד-ידני, או לחלופין נשק דו-ידני כבד או שני כלי-נשק בינוניים עבור 'אחיזה כפולה', בתוספת לציוד בסיסי שדרוש להרפתקן (חבלים, מנות אוכל למסע, חגורה עם מקום לשני שיקויים לשימוש מהיר, ועוד), ולבצע את כל תמרוני הנשק שלו בלא בונוס או עונשין מיוחדים שנובעים מהמשקל. מנגד, קוסם שינסה ללבוש שיריון מתכת קל או אפילו שיריון עור, לא יוכל לתפקד באורח יעיל וחלק ניכר מהלחשים שלו, אם לא כולם, ישתבש.

 

מידת הכושר המינמלית שנדרשת לדמויות מהמקצועות השונים כדי לתפקד באורח רגיל, נמצאת בטבלה הבאה:

 

 

מקצוע

מידת כושר מינימלית

קוסם, כוהנת אפורה

9

זאגליט

10

פייטן רגיל

11

גנב

12

פארזורג

12

סייף

13

כוהנת כחולה, סייר

14

כוהן של אלת האור, פייטן-אביר

15

פלדין, קאראנ'סיר, לוחם

16

 

דמות עם כושר נמוך

דמות עם מידת כושר שנופלת מהמינימום של המקצוע שלה, לא תוכל לתפקד באופן יעיל, תסבול מעונשין כבד על התמרונים וגלגולי הפגיעה וההצלה שלה, לחשים שתטיל יהיו בסיכוי של 50% להשתבש, ולכן עדיף מאד לא לבנות מראש דמות עם כושר שנופל מהמספר שמצוי בטבלה.

לחלופין, דמות עם כושר נמוך יותר יכולה לחזור לתפקוד על-ידי ויתור על חלק מהציוד, ובעיקר מדובר על שימוש בשיריון קל יותר ממה שמותר למקצוע שלה (ראה טבלת ויתור על ציוד בסוף דף זה).

למשל: לוחם עם כושר 14, יכול לתפקד כרגיל אם יעטה על עצמו שיריון מתכת קל (שיריון רצועות) במקום שריון לוחות.

 

כללים להבנת נוסחת הכושר המינימלי

אם המנחה והשחקנים רוצים להסתפק בטבלת מידת הכושר המינימלי לכל מקצוע כפי שהובאה, אפשר ורצוי לדלג על חלק זה והנוסחאות שלו. הנוסחה דרושה רק בכדי להבין 'איך זה עובד', או במידה והשה"ם רוצה ליצור מקצוע חדש ולבנות עבורו מידה של כושר מינימלי.

 

בסיס: מידת כושר 9 קבועה בתור בסיס ונקודת המוצא לכל החישובים.

לבסיס זה יש להוסיף ערך, בהתאם לרשימה הבאה:

 

שריון מירבי שמותר למקצוע:

גלימות ובגדים בלבד: 0+ | שריון עור 1+ | שריון עור מחוזק 2+ | שיריון מתכת קל 3+ | בינוני (קשקשים) 4+ | כבד (לוחות) 5+

 

כלי נשק ומגינים שמותרים למקצוע:

שימוש במגן עם נשק חד-ידני / שימוש באחיזה כפולה של שני כלי נשק קלים / אחיזה דו-ידנית של נשק בינוני: 1+

שימוש במגן גדול / אחיזה כפולה של שני כלי נשק בינוניים / אחיזה דו-ידנית של נשק גדול או עצום: 2+

סייר או פארזורג שמשתמשים בקשת כבדה או כלי יריה דומה עם אשפת קליעים: 2+

 

 

 

יכולת נשיאה של מטבעות, אוצר וחפצים עודפים

 

כלל הבסיס: מעמסה של חפץ עודף היא גבוהה (בהרבה) ממשקלו הרגיל

המעמסה והקושי שבנשיאה של כמות גדולה של אוצר (כולל מטבעות, אבני חן, תכשיטים וחפצים שווי-ערך כגון גביעים, פסלונים ועוד), אינה מתמצה אך ורק במשקל ה'אמיתי' של החפצים, אלא קשורה גם בנשיאה שלהם בזמן שהדמות נלחמת על חייה, מבצעת תמרונים או צועדת במהירות תנועה רגילה (לפחות) דרך איזורים קשים, מנסה לדלג מעל מלכודות, ועוד, תוך התחשבות בכך שהחפצים מתחככים זה בזה ובדמות עצמה, שמעוניינת לשאת אותם בלא שישברו או יפלו ממנה בכל רגע, כולל כאשר היא סופגת מהלומה או כישוף מזיק.

כל זאת, כאשר הדמות כבר עוטה שיריון ונשק, ולא פעם מחזיקה גם ציוד נוסף כגון חבלים, עששיות, צידה לדרך לכמה ימים, ועוד.

לכן, אמת המידה הבסיסית של מעמסה של מטבע אחד (מט') גבוהה בהרבה מהמשקל 'נטו' של מטבע אנ'מירי (5 גרם בממוצע), ונועדה לייצג לא רק את המשקל של המטבע או החפץ כאשר נושאים אותו 'סתם-כך', אלא במעמסה שהוא מהווה בתנאים קשים של הרפתקאות ולחימה.

 

 

יכולת נשיאה בסיסית

דמות עם דרגת הכושר המינימלית שדרושה לתפקוד רגיל של המקצוע שלה, יכולה לשאת עליה כמות עודפת קטנה של מטבעות או חפצים שווי-ערך, לפי מידת הכושר שלה, בלא להקלע למצב של מעמסת יתר שגורר עונשין כבד להפעלת התקפות ויכולות:

 

כושר 9-12:   50 מטבעות

כושר 13-15: 100 מטבעות

כושר 16-18: 150 מטבעות

 

כושר פנוי: מעבר לזה, דמות יכולה לשאת משקל נוסף לפי מידת "הכושר הפנוי" שלה, שנמדד לפי ההפרש בין מידת הכושר בפועל של דמות מעבר לסך המינימלי שדרוש למקצוע שלה לשם תפקוד רגיל.

 

עבר דמות עם כושר מינימלי שדרוש עבור המקצוע שלה (למשל: גנב עם כושר 12), הכושר הפנוי הוא כמובן אפס.

 

יכולת הנשיאה העודפת מחושבת לפי ערך כמות המטבעות הנוספים (מט) שמקנה כל נקודה של כושר פנוי, לפי הטבלה הבאה:

 

כל נקודת כושר פנוי עד וכולל כושר 12

100 מטבעות

כל נקודת כושר פנוי בין 13 ל-15

150 מטבעות

כל נקודת כושר פנוי בין 16 ל-17

200 מטבעות

כל נקודת כושר פנוי מ-18 ומעלה

250 מטבעות

 

מספר המטבעות (מט) שהדמות יכולה לשאת עליה מחושבת כך:

נשיאה בסיסית + סכום יכולת נשיאה לפי כושר פנוי

 

 

דוגמא: סילדוריאל היא פלדינית בעלת כושר 18, שמשתמשת בציוד המירבי המתאים לסוג הדמות שלה.

לכן, יכולת הנשיאה הבסיסית שלה היא 150 מטבעות.

היא מקבלת 200 מטבעות נוספים עבור נקודת הכושר החופשית הראשונה שלה (17)

היא מקבלת 250 מטבעות נוספים עבור נקודת הכושר החופשית השניה שליה (18)

 

לכן, סילדוריאל תוכל לשאת עליה עד 600 מטבעות (או עירוב בין מטבעות לחפצי ערך אחרים) בלא להכניס את עצמה לנשיאת-יתר שתשבש את הפעלת היכולות שלה - והכל בנוסף ליכולת שלה להלחם ולבצע תמרונים או להטיל לחשים של פלדין עם שיריון לוחות מלא וחרב דו-ידנית כבדה.

 

דוגמא מס' 2: ראנסיל היא גנבת בעלת כושר 15, שמשתמשת בציוד המירבי המתאים לסוג הדמות שלה.

לכן, יכולת הנשיא הבסיסית שלה היא 100 מטבעות.

יש לראנסיל שלוש נקודות כושר פנויות מעל המינימום שהיא צריכה כדי להפעיל את יכולות המקצוע שלה (12), ומכיוון שכולן נמצאות בין 13 ל-15, היא תקבל 150 מטבעות על כל אחת מהן.

 

לכן, ראנ'סיל תוכל לשאת עליה שלל גנוב (או שהושג ביושר, אם השומרים יאמינו לה...) בסך של 550 מטבעות - והכל בנוסף ליכולת שלה להלחם עם שיריון עור מוקשה ושני להבים קצרים, לבצע תמרוני התקפה וחמיקות של גנב בלא עונשין.

 

לעומת זאת, אם ראנ'סיל היתה משקיעה יותר במידת הכושר ומעלה אותו מ-15 ל-16, אז:

יכולת הנשיאה הבסיסית שלה היתה עולה מ-100 ל-150.

היו לה שלוש נקודות כושר חופשי בין 13 ל-15, שכל אחת מאפשרת נשיאה של 150 מטבעות.

היתה לה נקודת כושר חופשי אחרונה של 16, שמאפשרת נשיאה של 200 מטבעות.

 

לכן, יכולת הנשיאה שלה היתה עולה ומגיעה לסך של 800 מטבעות (!!!), יותר מיכולתה של פלדינית עם כושר גבוה בהרבה משלה.

 

 

חפצים שמעלים את יכולת הנשיאה

שימו לב!: במהלך המשחק, בעיקר אך לא רק ברמות גבוהות יותר, דמויות יכולות למצוא או לרכוש חפצים מיוחדים שמקלים על נשיאת מטבעות וחפצים אחרים (גם בלא צורך בכישוף מסובך שמאפשר לתיק לשאת משקל עצום תוך שימוש ביכולת אתרלית של 'תיק רחב ידיים'), וכך מעלים את יכולת הנשיאה המקסימלית: משקיקים ארוגים היטב על חגורת אזגול משובחת של בני הפאר'ליל, ועד לתיקים ארוגים מאריגים קסומים של אורגי ערפל, שהופכים את מה שנישא בתוכם למעמסה קלה יותר מאשר תיקי הרפקנים רגילים.

 

 

 

שחרור מידות כושר עבור נשיאת משא עודף

 

דמות שנושאת (מבחירה או לא) שיריון וכלי נשק פחותים מהמידה המירבית שמאפשר המקצוע שלה, יכולה לזכות ביכולת נשיאה עודפת שנובעת מ'שחרור' של מידות כושר, לפי הרשימה הבאה:

 

על כל דרגת שיריון שהדמות נושאת מתחת לשיריון המירבי שלה: 1+

סייר או פארזורג שמשתמשים בכלי יריה קל במקום כלי יריה כבד: 1+

שימוש דו-ידני בנשק בינוני או קל במקום נשק כבד: 1+

שימוש באחיזה כפולה של נשק קל במקום נשק בינוני: 1+

שימוש במגן קל במקום מגן כבד: 1+

ויתור על מגן והותרת אחת הידיים פנויה (נשק קל או בינוני בלבד ביד השניה): 1+

 

במקרה כזה, הדמות תחשב כאילו מינימום הכושר שנדרש ממנה הוא נמוך מהמידה הרגילה שנדרשת למקצוע; ויכולת הנשיאה תחושב לפי אותן נוסחאות שתוארו קודם.

 

דוגמא: אם הפלדינית סילדוריאל תעטה עליה שיריון מתכת קל במקום שיריון מתכת כבד (לוחות), מידת הכושר המינימלית לתפקוד תרד מה-16 הרגיל של פלדין ל-14.

 

במצב הזה, יכולת הנשיאה הרגילה שלה (600 מטבעות), תתוגבר בשתי נקודות כושר פנוי ששתיהן נמצאות בטווח שבין 14 ל-16, כלומר 150 מטבעות כל אחת; ולכן יכולת הנשיאה הכללית שלה תעלה מ-600 ל-900 מטבעות.

 

 

 

משקל ממוצע של אוצרות ושווי-ערך

 

במהלך הרפתקאות, הדמויות יכולות למצוא אוצרות שלא תמיד מסתכמים רק במטבעות, אלא כוללים אבנים טובות, תכשיטים ואפילו חפצים גדולים יותר (למשל: פסלונים, כדים, או אפילו רהיטים קטנים); או לחלופין, הדמויות יכולות לעיתים להדרש לשאת עליהם משאות מיוחדים - מכלוב עם תרנגולת ועד קורות ברזל גדולת.

הרשימה הבאה כוללת מעמסה ממוצעת מוערכת ולא מדוייקת בהכרח של כמה מהמשאות האלו; שה"ם מוזמן כמובן להוסיף או לשנות, בהתאם להבנתו והדרך בה הוא תופס את המעמסה של חפצים שונים.

 

שבב או אבן טובה זעירה: 5 מט'

אבן טובה רגילה: 10 מט'

אבן טובה גדולה: 25 מט'

אבן טובה עצומה: 50 מט'

טבעת או תכשיט קטן דומה: 15 מט'

מדליון או תכשיט גדול דומה: 25 מט'

פסלון קטן: 50 מט'

פסלון גדול: 150-200 מט'.

שיקוי (מעבר לשני שיקויים שדמות יכולה לשאת כחלק מציוד בסיסי): 25 מט'

נשק קטן נוסף: 150 מט'

נשק בינוני נוסף: 300 מט'

נשק גדול: 450 מט'.

חפץ גדול: 250-500 מט'.

חפץ עצום: 750-1500 מט'.

יצור חי קטן (תרנגולת): 150 מט'.

יצור חי בינוני (כלב או טלה): 400-600 מט'.

 

 

חזרה אל האינדקס של פרק הציוד

 

 

חזרה אל האינדקס

של ספר החוקים

 

                                                                                                                                 

 

מלסטרה_קאבר.png

חזרה אל האינדקס של מלסטרה


כתב וערך: גדעון אורבך, ‏2001 ואילך.
© כל הזכויות שמורות. שימוש מסחרי ו/או למטרת רווח כלשהי אסורים בתכלית, בלא היתר מפורש מהיוצר, בכתב ומראש. צילום והעתקה מכל סוג שהוא מותרים אך ורק למטרת שימוש פרטי שלא בתשלום.