אסכולות הקסם אור מאגאאק (המגדל)

 

האסכולה המכובדת והקשה לשליטה של קסמי בריאה, זכתה לכבוד גדול ומעמד מיוחד עוד בחצרם של הקיסרים המכשפים של אור-נאארום; היא אמנם אינה מסוגלת לזמן ולשלוט ביצורים חיים, אולם היא יכולה להעמיד לרשות הקוסם חפצים מועילים, ממזון ומי-כשפים משיבי נפש, דרך יצירה או הרמה של סלעים, חבלים מכושפים, ועוד כהנה וכהנה.

לפי אגדות שנפוצות עדיין בקרב העוגים, המכשפים הקדומים של אור מאגאאק היו אדריכלים אדירים (יש אומרים ממסדר מכשפים מיוחד שלא הרבה השתמר ממנו) שהקימו את החומות והמבנים העצומים בערי האימפריה הקדומה, ויכלו להרים לאוויר קורות עצומות של עץ ואבן שגם מאה עבדים לא יכלו להזיז, ולעצב אותם כרצונם.

 

 

 

 

 

 

עוצמה שלישית (דרגות 9-11)

 

 

 

היכולת הפסיבית של האסכולה (דירוג 3)

 

"ברכתה של מית'לוריס":

כל גלגולי היצירה על לחשים כמו 'המפלט המכושף של מית'לוריס' וכל לחש בריאה שנשען על גלגול דומה בכדי לקבוע איכות, זוכים ל-3+ לגלגול.

העלות של חומרי גלם שנדרשים לקיבוע ריטואלי של לחש בריאה שמטיל הקוסם יורדת ב-20% יחסית לרגיל.

 

 

 

I) עמוד מסתחרר

בסיס: קורה מרחפת או גשר מכשפים

השהיה: פעם בשעה

 

הקוסם מצביע על מקום באוויר בטווח של עד 40 מטרים ממנו, ויוצר עמוד של אבן באורך של עד 7 מטרים + 0.33 מטרים לכל דרגה של הקוסם מעל רמה 9, וקוטר של עד 1 מטרים + 0.2 מטרים לכל דרגה של הקוסם מעל דרגה 9.

בסוף הסיבוב הראשון ללחש, הקוסם יכול להנחית את העמוד בעדינות או להטיח אותו כמו חנית ענקית במטרה בטווח של עד 25 מטרים ממקום היצירה שלו; לחלופין (ובעיקר אם הלחש מוטל מחוץ לקרב), הקוסם יכול לסחרר את העמוד באוויר למשך סיבוב אחד לכל דרגה שלו, ולהשתמש בכוחות הקסם שלו כדי להמשיך לגלף את העמוד וליצור לו 'סגנון' לפי מיטב דמיונו של הקוסם והצורות או הדוגמאות שהוא מכיר. אם הקוסם עושה זאת, כשרון אומנות פלסטית יכול לתת בונוס ממשי לגלגולי איכות של הגילופים על היצירה.

אם העמוד הוטח במטרה כמו חנית, הוא מבצע גלגול פגיעה, ופוגע בכל גלגול שהוא מעל ל-3 טבעי ב-1ק20; הוא מסב נזק של 1ק1+6 נקודות נזק מחץ לכל דרגה של הקוסם לכל מי שנמצא בטווח של עד 5 מטרים ממקום הפגיעה, ואפשר לחמוק ממנו בגלגול של 3ק10 נגד זריזות.

אם גלגול הפגיעה הוא 15 טבעי ומעלה, העמוד מסב נזק של 1ק1+8 לכל דרגה של הקוסם; הצלחה בגלגול 3ק10 נגד זריזות תביא לספיגת חצי נזק; ורק הצלחה בגלגול 4ק10 נגד זריזות יאפשר חמיקה מלאה; העמוד גם יגרום נזק מבנה כבד למכשולים שהוא יכה בהם, ויהדוף לאחור או יזרוק למרחק חפצים דוממים קטנים שעומדים במסלול שלו.

כל קורבן שנפגע מהעמוד (לנזק מלא) מופל מהרגליים, נזק 2-5 מטרים אחורה או הצידה (לפי המצב) ומאבד את תורו הבא; מי שספג חצי נזק יכול לגלגל הצלה של 3ק10 או 3ק12 (לפי גלגול הפגיעה של העמוד) כדי להמנע מההשפעה.

במקרה שנעשה בעמוד שימוש כנשק, הוא מתנפץ לשברי אבנים שנעלמים בתוך 2-5 סיבובים; במקרה שהעמוד הונחת בזהירות, הוא ישאר לעמוד במשך 5 דקות לכל דרגה של הקוסם; אולם לא ניתן להטיל לחש חדש של עמוד, קורה מרחפת או לחשים קרובים להם, כל עוד העמוד קיים, או שהופעלה עליו הטלה ריטואלית שנועדה להפוך אותו לקבוע.

 

 

II) התבליט המרחף של אור-קומטאאג

בסיס: עמוד מסתחרר

השהיה: פעם בשעה

 

הקוסם מצביע על מקום באוויר או על קיר בטווח של עד 40 מטרים ממנו, ויוצר לוח אבן באורך וברוחב של עד 0.33 מטרים לכל דרגה של הקוסם; הלוח יכול להיות עשוי מכל סוג אבן שהקוסם מכיר, והוא יכול לרחף באוויר לכל זמן פעולת הלחש.

הקוסם משתמש בכוח הרצון שלו בכדי לחרוט על הלוח קסם שהוא מכיר; אם לקוסם יש כשרון יצירה של כתיבת רונות ברמה של 2+ לפחות, הוא יכול לשתף פעולה עם מטיל לחשים אחר, כך שניתן יהיה לחרוט על הלוח לחש שמטיל הלחשים בן-הברית יודע.

בסיום ההטלה, הקוסם נוקב במספר סיבובים מ-1 ועד למקסימום של 3 סיבובים לכל דרגה של הקוסם, שבסיומם הלחש יטיל את עצמו באופן אוטומטי, ואז לוח האבן יתפורר; כל עוד הלחש פעיל, הקוסם יכול להפעיל ריכוז מלא כדי לגרום ללוח לנוע עד 5 מטרים לסיבוב בכל כיוון אפשרי.

הלוח והלחש יתפוררו בסוף פעולת הלחש, אלא אם כן קוסם בעל ידע מתאים החל קודם לכן בהטלה ריטואלית שנועדה לקבע את הלוח (תמיד על קיר או כחלק ממנו, לא ניתן לקבע כשהוא מרחף באוויר).

הערה: קיבוע ריטואלי שמיש במיוחד עבור לוח עם לחש פסיבי או השפעה דומה (להבדיל מלחשי התקפה, למשל) - אם כי קיבוע ריטואלי יכול לעיתים קרובות לשנות את הלחש ולתת לו יכולות פסיביות או פסיביות למחצה,  ששונות למדי מהצורה הרגילה שלו - הכל לפי המצב והחלטת השה"ם.

 

 

III) מפלט האבן המכושף של מית'לוריס

בסיס: עמוד מסתחרר

השהיה: פעם ביום

 

הקוסם מצביע על מקום שניצב על קרקע יציבה או משטח קשיח גדול אחר במרחק של עד 25 מטרים, ואז מתחיל ליצור קיר לבנים, כשהוא מסוגל ליצור רוחב של עד 1 מטרים וגובה של עד 2 מטרים בסיבוב, למשך מספר סיבובים ששווה לדרגת הקוסם.

הקוסם יכול, פעם אחת בסוף כל סיבוב, להחליט 'לקפל' את המשטח - כלומר, להטות את הקיר לצדדים בזויות שונות; כאשר שימוש נפוץ מאד הוא 'לקפל' בזווית של 90 מעלות ארבע פעמים, או בזווית של 60 מעלות שש פעמים, באורח שיגרום לקיר ליצור צורה של מבנה סגור עם ארבעה או שישה קירות.

הקוסם יכול ליצור את הלבנים מכל סוג של אבן רגילה שהוא מכיר; עם זאת, הקוסם חייב להיות ברמה 11 לפחות כדי ליצור חומר שדומה לשיש או לאבן וולקאנית קשה.

כמו כן, הקוסם צריך לבצע בדיקת כשרון של חוכמה נגד ק12, כאשר כשרון אומנות פלסטית וכשרון הנדסה מקנים 2+ לגלגול לכל דרגת כשרון (יכולים להצטבר ביחד).

 

כשלון ב-2ק12: נוצר מבנה בסיסי ביותר של לבנים/אבן חשופה, בלי יכולת של הקוסם לעצב אותו בשום דרך שהיא (כולל יצירת פתחים); כך שאם הקוסם יצר צורה סגורה, לא ניתן להכנס אליה בדרך רגילה (מלבד טיפוס על הקיר).

 

הצלחה ב-2ק12, כשלון ב-3ק12: הקוסם יכול לעצב באורח בסיסי מאד שקעים ופתחים גסים (לא יותר מ-3) בקיר - למשל, חור כניסה גס או חרכים פשוטים; הוא גם יכול לשלוט באורח בסיסי מאד בגוון ובכמה אלמנטים כללים של הצורה.

 

הצלחה ב-3ק12, כשלון ב-4ק12: הקוסם יכול לעצב באורח מתקדם יותר דלתות, חלונות וחרכים (כולל לעטר אותם בדלתות ותריסים פשוטים), לעצב באורח מתקדם יותר צבעים, צורות ודוגמאות פשוטות על הקיר, ואפילו לברוא ערמות של חומר דמוי קש רך בכדי לרפד באמצעותו את פנים המבנה או את הסביבה שלו.

 

הצלחה ב-4ק12: הקוסם יכול לעצב פתחים ואת הקיר באורח מקדם ועדין יותר, ואפילו ליצור מספר רהיטים פשוטים בתוך הבקתה (1 לכל 2 דרגות של הקוסם, מעוגל כלפי מטה).

 

לבקתה יש 5 נקודות מבנה לכל דרגה של הקוסם (בתוספת 1+ לדרגה לכל דרגת כשרון הנדסה או עבודה באבן של הקוסם, אם יש לו כזה; אם הקוסם בדרגה 11 ומעלה ויצר את המבנה מגרניט או חומר דומה, הבסיס הופך ל-7 נקודות לדרגה)

הלחש ישרוד 5 שעות + חצי שעה נוספת לכל דרגה של הקוסם מעל 9 (על למקסימום 8 שעות אצל קוסם מדרגה 15 ומעלה) - אלא אם כן ביניים קובע בהצלחה עם הטלה ריטואלית מורכבת.

 

 

IV) מכתב הכשפים של מית'לוריס

בסיס: התבליט המרחף של אור-קומת'אג

השהיה: פעם ביום

 

הקוסם מתרכז במשך מספר דקות, כדי ליצור כתב אש (או כתב מיסטי אחר) באוויר שמכיל לחש, ולברוא סביבו באיטיות קלף מעוטר. הטלת הלחש תמשך 1 דקה עבור עוצמה בסיסית; 5 דקות עבור עוצמה ראשונה; 15 דקות עבור עוצמה שניה; ו-5 דקות עבור עוצמה שלישית.

(לא ניתן להשתמש בלחש עבור לחשים מעוצמה רביעית ומעלה).

הקוסם מגלגל 1ק20 עבור מידת ההצלחה של הלחש:

1 טבעי - הלחש נכשל, נכנס להשהיה ולא מיצר דבר מלבד פיצוץ לא קטלני, אבל צורב ומכאיב.

3-5 טבעי - הלחש יוצא מעורפל וחלש, ויחשב כאילו הוטל על-ידי דמות שהיא 2 דרגות מתחת לרמת הקוסם.

6-15 טבעי - הלחש יוצא רגיל.

16-19 טבעי - הלחש מחוזק (משפיע ב-1+ לקב"פ לחש ו-2- להצלה של היריב נגדו)

20 טבעי - המגילה תכיל שני לחשים, שניהם מחוזקים.

 

כשרון קודים וצפנים יתן 1+ לגלגול לכל דרגת כשרון.

 

אם הקוסם הוא בעל כשרון יצירה של כתיבה רונית, הוא מקבל 2+ לתוצאת האיכות לכל דרגת כשרון (שימו לב! 1 טבעי לא מושפע מבונוסים, ו-20 לא יוכל להיווצר מתוצאה מתחת ל-16 טבעי, לא משנה כמה בונוסים יש); כמו כן, אם הקוסם הוא בעל כשרון של כתיבה רונית, הוא יכול להעזר במטיל לחשים אחר, ולהטיל למגילה לחש שמטיל הלחשים האחר יודע.

 

הלחש יחזיק 12 שעות, ובסופו המגילה שנוצרה תתאיין מיד. כל עוד הלחש פעיל, כל מטיל לחשים יכול להטיל את הלחש מהמגילה, בלי לסבול מהשהיה כלשהי; אבל אם הלחש מופעל בידי מטיל לחשים ממקצוע שאינו מסוגל להטיל אף גרסה של הלחש, הוא יחשב כאילו הוטל בידי קוסם נמוך ב-4 דרגות מדרגת הקוסם יוצר המגילה; ואם הוא יוטל בידי קוסם מאסכולה אחרת או בידי מקצוע שיש לו גרסה דומה אבל לא זהה של הלחש, הוא יחשב כנמוך ב-2 דרגות מדרגת הקוסם שהטיל את הלחש.

 

שימו לב! בניגוד לרוב לחשי הבריאה, הלחש הזה אינו ניתן לקיבוע על-ידי הטלה ריטואלית משום סוג.

 

 

V) שעריו של סור-קאשדאאר

בסיס: המפלט המכושף של מית'לוריס

השהיה: פעם בשעה

 

לחש מפחיד שנקרא על-שם אחד מאלי הכישוף הקדומים והאפלים ביותר שמוכרים לעוגים; הלחש יוצר שני עמודי אבן מגולפים, לא פעם מאבן כהה או מעוטרת באורח מעורר אימה, בגובה של עד 0.5 מטרים לכל דרגה של הקוסם, רחוקים זה מזה על למרחק 0.25 מטרים לכל דרגה של הקוסם.

החלל בין העמודים נראה בדרך-כלל כהה, לא פעם מרצד או עם סימנים לפולסים או ברקים עדינים, והוא מערפל מאד את הראות של מה שמאחוריו. הלחש שורד סיבוב אחד לכל סיבוב של הקוסם, וכמעט ואינו ניתן לקיבוע ריטואלי (מלבד אולי של מגים חזקים ביותר, הרבה מעבר לאלו שמתוארים בספר החוקים הרגיל).

יריב שמנסה לעבור בשער כאשר הלחש פעיל, חייב לגלגל הצלה של כוח רצון מול ק12, ואם הוא נכשל, הוא סובל מהשפעה של 'ריצוד כפוי' (הגליה) לתוך הצללים. משך ההשפעה תלוי בסוג הכשלון: כשלון מוחלט (מול 2ק12), יכניס את היריב לצללים למשך עד 10-30 דקות לכל דרגה של המטיל (גלגל 1ק3 לקבוע את הזמן המדויק); וכשלון חלקי (מול 3ק12), יכניס את היריב לצללים אך ורק למשך זמן פעולת הלחש או סיבוב אחד לכל שתי דרגות של המטיל (מעוגל למעלה) - לפי המאוחר שביניהם.

הקוסם יכול לבטל את הלחש או לשחרר קורבן מהצללים (בלא לבטל את הלחש) בריכוז של סיבוב אחד, בכל עת.

 

VI) גשם רעפים

בסיס: עמוד מסתחרר, עקרבי אבן

השהיה: פעם ביום

 

הקוסם מצביע על מקום באוויר, במרחק של עד 25 מטרים, מתרכז, ובסיבוב הבא מתחילות להיווצר מעליו קורות אבן, בשטח של 1x1 מטרים לסיבוב (אפשר גם לשחק עם המספרים כך שהקורות יצרו מלבן ולא ריבוע).

קוסם יכול לנסות גלגול כשרון, זהה לזה שנעשה בלחש מפלט האבן המכושף של מית'לוריס, כדי להיות מסוגל לעצב את הקורות בדרכים שונות - כולל צורות של רעפים מעוצבים; הקוסם יכול להמשיך וליצור קורות אבן או רעפים נוספים, למשל סיבוב אחד לכל דרגה שלו.

בתום זמן פעולת הלחש, הקוסם יכול לבחור 'לקבע' את היצירה שלו, במידה והיא יושבת על קיר או על מעמד יציב מספיק, או לגרום לה לקרוס תוך פרק זמן שנע בין בסוף אותו סיבוב עד פרק זמן של סיבוב אחד נוסף לכל דרגה של הקוסם.

אם הלחש קובע זמנית על קיר או מבנה מתאים, הוא ישרוד 5 שעות + חצי שעה נוספת לכל דרגה של הקוסם מעל 9 (על למקסימום 8 שעות אצל קוסם מדרגה 15 ומעלה). כאשר הלחש נגמר בלא קיבוע ריטואלי - בין אם בגלל שהזמן עבר, ובין אם בגלל שהקוסם נמנע מלקבע אותו מראש, או איבד את הריכוז באמצע הטלת הלחש, הרעפים מתמוטטים מיד, וגורמים 1ק1+8 נקודות נזק לכל דרגה של הקוסם (אפשר לגלגל 3ק10 או 3ק12 נגד זריזות לחצי הנזק, תלוי כמה היצור קרוב למרכז או לשולי המפולת); כאשר יצור שנכשל גם נקבר מתחת להריסות ל 2-5 סיבובים, במהלכם הוא סופג 2ק2+6 נזק מחץ (חלקו נזק הלם) כל סיבוב, עד שהוא מצליח להחלץ.

 

 

VII) תיק רפאים

בסיס: תיק רפאים זוטר

השהיה: פעמים או פעם ביום (ראה למטה)

 

גרסה משופרת של לחש הבסיס של תיק רפאים (וחולק איתו את אותה השהייה) הלחש יוצר מעין שק ערפילי, נראה רק למחצה, שהקוסם יכול לשאת על עצמו או לאפשר לו לרחף באוויר בלא תנועה, לפי בחירתו. לחלופין הקוסם יכול לבצע גלגול הצלחה (עם בונוס נוסף מכשרונות אריגה או אומנות פלסטית) כדי לעצב את המראה של התיק באורח שונה. 

אל תוך השק אפשר להכניס יצורים או חפצים עד לקוטר של 1 מטר; והוא יכול להכיל עד 50 ק"ג לכל רמה של הקוסם (מקסימום 750 ק"ג).

יצורים חיים שהוכנסו לשק יכולים לנשום כרגיל ולא ניזוקים; הם יכולים להתנגד פיזית להכנס פנימה, אולם מרגע בו נדחפו בהצלחה, הם לא יכולים לצאת עד שהקוסם ישחרר אותם, או שהלחש יבוטל; מנגד, הם יכולים לנסות להרעיש ולצעוק לעזרה – וניתן יהיה לשמוע אותם, גם אם בגרסה חלשה ומעורפלת יותר מהרגיל.

הלחש שורד 45 דקות + 5 דקות לכל דרגה של הקוסם מעל רמה 9; אפשר להאריך אותו פעם אחת (מראש או במהלך פעולת הלחש) בעוד פרק זמן זהה, במחיר הקרבה של האפשרות להטיל את הלחש פעם נוספת באותו יום. כאשר הלחש נגמר, השק מתאיין באיטיות, וכל מה שנמצא בו גולש החוצה.

 

 

VIII) שק הנשמות הצווח של אור-קומתאאג

בסיס: תיק רפאים + הארון המשהק של אור-קומתאאג

השהיה: פעם ביום

 

הקוסם יוצר שק מטושטש וגדול על הקרקע במרחק של עד 25 מטרים ממנו (או על משטח יציב אחר). השק נראה ערפילי, פשוט ומכוער - אבל אפשר לנסות לבצע גלגול יצירה נגד ק12 (זהה לזה של לחש המפלט של מית'לוריס), כדי לשנות את המראה שלו ולהוסיף לו פרטים - כמו מראה כאילו הוא עשוי מאריג מסוים, צורה של מטבעות נוצצות בפתח של השק ומסביב לו, ועוד.

השק מתקיים במשך שני סיבובים לכל דרגה של הקוסם, או עד שהקוסם קורא את מילות ההפעלה של המלכודת - שלפי המסורת אור-קומתאאג בכבודו ובעצמו היה נהנה מאד להפעיל כנגד גנבים חצופים (או סתם שוליות שחיטטו בחדרים שהוא אסר עליהם את הכניסה לתוכם).

ברגע שהקוסם מבטא את מילות העוצמה, כל יצור שאינו הקוסם או בן-ברית שהקוסם מחריג במחשבתו במפורש מהלחש (לא צריך ריכוז לשם כך), בטווח של 10 מטרים ומטה מהשק, חייב לגלגל 3ק10 נגד כוח רצון; יצור שממש נגע בשק או מנסה לחטט בתוכו, מגלגל 3ק12 נגד כוח רצון.

מי שמצליח בגלגול ההצלה, סופג 2ק10+10 נזק הלם, וחייב להציל שוב או שהוא סובל מהשפעה של בלבול למשך אותו סיבוב והסיבוב שלאחריו. מי שנכשל, סופג את נזק ההלם וגם נשאב לתוך השק, שם הוא ישאר עד שהקוסם ישחרר אותו, או עד שהלחש יתפוגג והתיק יעלם.

הלחש שורד 45 דקות + 5 דקות לכל דרגה של הקוסם מעל רמה 9, ולא ניתן להאריך אותו.

 

יצורים בתוך השק חסינים לנזק, ולא יכולים לתקוף או להתקף; אבל הם יכולים לנסות להאבק ולצעוק, מה שיגרום לשק להטלטל ולהשמיע קולות צווחה עמומים ומעוררי חשד (ומכאן גם שמו של הלחש).

 

 

IX) גבה המתרומם של טובאאמה-ג'ו

בסיס: עקבי אבן

השהיה: פעם בקרב

 

לחש מיידי שכמעט ולא ניתן לשיבוש: הקוסם מחווה על נקודה במרחק של עד 40 מטרים ועל כיוון, ומתוך הקרקע בוקעת שדרה של קוצי אבן בגובה של בין 1 ל-1.5 מטרים ואורך של מטר אחד לכל דרגה של הקוסם.

חפצים קטנים שניצבים באותו מקום מתרוממים, מועפים או נשברים, וכל יצור שעומד באותו מקום חייב לגלגל 3ק12 נגד זריזות, או לספוג 21-30 (1ק20+10) נקודות נזק, וגם לדמם ל-1ק2+8 נקודות נזק נוסף כל סיבוב למשך 3 סיבובים. יצורים שנהרגים מההשפעה לא פעם משופדים על הקוצים באורח מזוויע.

הלחש 'ינוע' במהירות של עד 10 מטרים לסיבוב בכיוון שהקוסם החווה בתחילת הלחש, אבל ניתן לשנות את הכיוון בכל זווית באמצעות ריכוז חלקי במהלך אחד מסיבובי הפעלת הלחש.

יצורים שהלחש נע לכיוונם באורח טבעי, יכולים להנצל בגלגול 3ק10 נגד זריזות, אלא אם כן הם הקריבו תור מראש כדי לצאת מהטווח; אם הלחש משנה כיוון באופן פתאומי, ההצלה תהיה נגד 3ק12.

הקוצים עצמם ימשיכו לגבוה בקצב איטי של 10 ס"מ בסיבוב, וישרדו למשך שני סיבובים לכל דרגה של המטיל; ואז הם יתחילו להתפורר, באותו סדר שבו הם נוצרו. אם יריבים מנסים לתקוף אותם או לפלס דרך ביניהם, לכל 'חלקה' של קוצים יש דירוג שריון 9 ו-10 נקודות פגיעה לכל דרגה של המטיל.

 

 

X) מחטיו הפולחים של גאאמורוק

בסיס: גבה המתרומם של טובאאמה-ג'ו

השהיה: פעם בקרב (חולק את אותה השהיה עם גבה המתרומם של טובאאמה-ג'ו ולחשים דומים)

 

לחש קטלני שקרוי על שם מפלצת עתיקה, שלפי האגדות היתה 'חיית המחמד' של הענק המכשף גראאם באאגרוט, יוצא חלציה של טובאאמה-ג'ו. הקוסם מחווה על נקודה במרחק של עד 40 מטרים (ההטלה רגילה ולא מיידית), וממטיר עליה קוצים פולחים מקרן מושחזת, חדה כמעט כמו פלדה.

כל מי שנמצא בטווח סופג 21-30 נקודות נזק (רוב היצורים אינם זוכים להצלה כלשהי), וחייב להציל ב-3ק12 נגד ממוצע זריזות וכושר, או שהוא מדמם ל-1ק2+8 נקודות נזק למשך 3 סיבובים, וגם סובל משיבוש מיידי של הריכוז, מה שלא יאפשר לו להטיל לחשים או להפעיל תמרוני נשק באותו סיבוב, ויאפשר רק הטלת לחשים או שימוש בתמרונים מעוצמה 1 ומטה למשך 2 סיבובים נוספים.

במהלך 2 הסיבובים הבאים, הקוסם יכול להשקיע ריכוז מוחלט כדי להניע את התקפת הקוצים למרחק של עד 10 מטרים לסיבוב (אם הוא לא יעשה כן, הקוצים ימשיכו להכות באותו מקום); אולם הפעם, הקוצים יגרמו רק 11-20 נקודות נזק למי שילכד בתוכם, ויצורים יכולים לגלגל 3ק12 כדי להתחמק מהם בזמן; כמו כן, גלגול ההצלה נגד הדימום ושיבוש הריכוז יהיה קל יותר: כנגד 3ק10 בלבד.

 

 

XI) שיניה הלועסות של טובאאמה-ג'ו

בסיס: גבה המתרומם של טובאאמה ג'ו (חולק אותה השהיה עם כל הלחשים המבוססים עליה)

השהיה: פעם בקרב

 

גרסה משופרת של 'גבה המתרומם של טובאאמה ג'ו', וממש כמו לחש הבסיס, הוא לחש מיידי שכמעט ולא ניתן לשיבוש: הקוסם מחווה על נקודה במרחק של עד 40 מטרים ועל כיוון, ומתוך הקרקע בוקעת שדרה של קוצי אבן בגובה של בין 1 ל-1.5 מטרים ואורך של מטר אחד לכל דרגה של הקוסם; כמו כן, מהאוור או התקרה למעלה, בוקעת שדרת קוצים הפוכה, שיורדת למטה באותה מהירות.

חפצים קטנים שניצבים באותו מקום משופדים, מתעופפים הצידה או מתנפצים; וכל יצור שעומד באותו מקום חייב לגלגל 3ק12 נגד זריזות, או לספוג 50-23 (3ק20+10) נקודות נזק, וגם לדמם ל-1ק2+10 נקודות נזק נוסף כל סיבוב למשך 4 סיבובים; כמו כן, הם סובלים לאותו פרק זמן מריסוק שריון של 2-4 ופגיעות של 20% לכל נזק שיספגו מכל מקור פיזי שהוא.

יצורים שנהרגים מההשפעה לא פעם משופדים על הקוצים באורח מזוויע, ומשוספים ב'תנועת הלעיסה' של הלחש.

הקוסם מסוגל להניע את הלחש במהירות איטית של 5 מטרים לסיבוב, באמצעות ריכוז מלא; אולם כל יצור שירצה בכך, אלא אם כן הוא משותק או מקובע למקום, יוכל להתחמק ממנו במהירות, בלא צורך בגלגול הצלה. מנגד, כל יצור שלא ינסה להתחמק או ינסה לעבור דרך הלוע, יאלץ להציל או לסבול מאותו אפקט.

 

 

XII) רשת המשי המכושפת של נוט סיל'דאאן

בסיס: הרשת המכושפת של אור'גארוש

השהיה: פעם ביום

 

לחש מיידי שכמעט לא ניתן לשיבוש, וקרוי על שמו של קוסם שהוא שנחשב לאחד האבות הקדומים של קלאן העוגים נאל-מית'ראאר; הקוסם מחווה על נקודה באוויר במרחק של עד 50 מטרים. הלחש פועל מיד, ובורא רשת של קורי משי חזקים כמו פלדה וקלים כמעט כמו אוויר, בקוטר של עד 0.5 מטרים לכל דרגה של המטיל.

הלחש שורד סיבוב אחד לכל דרגה של המטיל (או 30 שניות לדרגה, אם הוא מוטל מחוץ לקרב)

אם הקוסם לא מתרכז בלחש, הרשת תיפול באיטיות, כאילו היא לחש גדול אחד של נפילת נוצה; אם הקוסם מתרכז, הוא יכול להניע את הרשת במהירות של 10 מטרים לסיבוב במהלך הקרב, או עד 10 מטרים ל-10 שניות, אם הלחש מוטל מחוץ לקרב.

הרשת יכולה לשאת עליה עד 50 ק"ג לכל דרגה של הקוסם; כאשר השימוש הנפוץ ביותר בלחש הוא לתפוס ולהציל באורח מייד בני ברית שנופלים לתוך תהום או נוזל מסוכן - אבל מכשפים עוגים ידעו לעשות בה שימוש גם כדי להרים משאות כבדים; והיו רבי-מאגים ששלטו גם ביכולת הנדירה לקבע אותה באורח ריטואלי וליצור 'מעלה משאות מכושף' שהיה יכול לעבוד במשך שעות.

 

 

XIII) חבל הכשפים המושיע של נוט סיל'דאאן

בסיס: חבל לוכד

השהיה: פעמיים ביום

 

לחש מיידי שכמעט לא ניתן לשיבוש: הקוסם יוצר חבל מכושף חזק עם לולאה, ויכול לצוות עליו להתעופף ולנסות להתלפף עד למרחק של 10 מטרים + 2 מטרים אחד נוספים לכל דרגה של הקוסם.

הקוסם יכול לצוות על החבל להתעופף לעבר מטרה ידידותית בטווח, וללפף אותה או לאפשר לה לתפוס את החבל, באורח שמחזיק אותה בכוח רב; ומיד לאחר מכן, החבל מושך את המטרה בעוצמה רבה לעבר הקוסם, או (לבחירתו), מניף את המטרה באוויר בצורה של מטוטלת ליעד אחר שנמצא בטווח, ושומטת אותה שם.

החבל מהיר מאד, ויכול לגרור מטרה במהירות מסחררת, שלא תאפשר ליצורים עם זריזות מתחת ל-16 להתקיף אותה בהתקפת הזדמנות; ותתן עונשין 3- לפגיעה ליצורים בעלי זריזות 16 ומעלה.

 

החבל יכול, במקום לתפוס מטרה ידידותית, גם להדביק אליו חפץ דומם במשקל של עד 100 ק"ג + 15 ק"ג נוספים לכל דרגה של הקוסם, ולהניע אותו באורח מיידי באותה צורה.

 

 

XIV) חבל לוכד מתקדם

בסיס: חבל לוכד

השהיה: 30 דקות (חולק את אותה השהיה עם חבל מכושף)

 

הקוסם יוצר חבל מכושף חזק עם לולאה, ויכול לצוות עליו להתעופף ולנסות להתלפף עד למרחק של 10 מטרים + 2 מטרים נוספים לכל דרגה של הקוסם; הקוסם יכול 'להתקיף' בדרך זו עד 5 מטרות בגודל עוג או אדם, או שמונה מטרות בגודל קטן מאדם, והלחש יחשב לצורך כך לגלגול קליע בבונוס 6+.

אם החבל המכושף פגע, הקורבן או הקורבנות מגלגלים הצלה של 3ק12 נגד ממוצע כוח וזריזות, או 3ק10 אם הם בדרגה שווה או גבוהה מזו של הקוסם (יצורים שהם 4 דרגות ומעלה מהקוסם לא מושפעים מהלחש); אם הם נכשלים, החבל מתלפף סביבם ועשוי למנוע מהם מלהתקיף עד שהם מצליחים להחלץ או לקרוע את החבל – לשם כך, כל סיבוב חדש הקורבנות יכולים לנסות גלגול חדש נגד 3ק10 או 3ק12, אולם עם בונוס 1+ להצלה שמצטבר כל סיבוב.

אפשר גם לנסות ללפף את החבל על מספר דומה של עצמים דוממים מתאימים (והם אינם מקבלים גלגול הצלה. הקוסם מגלגל 1ק20, ונחשב כמחטיא רק אם הוציא 1 או 2 טבעי בקוביה; אולם פגיעה בגלגול 16 טבעי ומעלה ב-1ק20 תחשב כהתלפפות חזקה ויציבה יותר). שימו לב, שהחבל אינו יכול למשוך את העצמים או לטלטל אותם במהירות, בניגוד לתכונה של לחש 'החבל המושיע של נוט סילדאאן).

החבל שורד 10 דקות, או עד שהקוסם מצווה עליו להעלם, לפי המוקדם.

 

 

XV) הנבל המכושף של מית'לוריס

בסיס: חבל לוכד מתקדם או חבל הכשפים המושיע או הרשת המכושפת של נוט סילדאאן

השהיה: פעם בשלוש שעות

 

הלחש יוצר נבל מכושף שמעופף באוויר (אפשר להשתמש בגלגול יצירה כמו זה של המפלט המכושף כדי להפוך אותו לנאה יותר, וגם לתת לו 1+ לגלגול לכל דרגת הצלחה, עד 3+).

הנבל ינגן במשך סיבוב אחד לכל שתי דרגות של הקוסם (מעוגל כלפי מטה), והוא נחשב כמו פייטן ברמה 5 - שינגן את אחת משלוש מנגינות הבסיס, שישפיעו באופן הבא:

- ריפוי של 1ק4+8 נקודות נזק כל סיבוב מכל דמות ידידותית במרחק 10 מטרים.

- 2+ לגלגולי הפגיעה ו-20% לנזק שהדמויות גורמות

- 2+ לדירוג השריון, 12+ לנקודות הפגיעה ו-8+ לכוח חיים.

הנבל לא יכול להחליף מנגינות או 'להדהד' שתי מנגינות בבת אחת, וגם לא יכול להגביר את העוצמה של מנגינות; כמעט לא ניתן לשבש את 'הריכוז' שלו, אבל אפשר לנסות לבטל אותו עם לחש ביטול או להשתיק אותו עם לחש דממה חזק מספיק.

 

הקוסם אינו צריך להתרכז בנבל לאחר שיצר אותו; ולחש משבש או משתיק שיכוון לקוסם לאחר שהנבל כבר נוצר לא ישבש את פעולת הנבל.

 

הערה: השה"ם יכול להתיר הפעלה לא קרבית של הנבל במצבים שונים מחוץ לקרב (למשל, בפונדק); אבל בלא כשרון נגינה, הביצועים של הקוסם יהיו עלובים למדי, בוודאי יותר מאשר של פייטן מנוסה.

 

 

XVI) גולת מכשפים מסתחררת

בסיס: הראי המכושף של מית'לוריס

השהיה: פעם בשעה

 

לחש מיידי שכמעט לא ניתן לשיבוש, ואם הקוסם הטיל אותו וזכה ביוזמה, הוא יכול להטיל לחש אחר בסוף אותו סיבוב.

הקוסם יוצר גולה שקופה שמרחפת לצידו; בתחילה, היא בוהקת בשלל צבעים מתערבלים, אבל מיד לאחר מכן, היא מקבלת צבע בוהק אחד שהקוסם בוחר, לפי היסוד שהוא רוצה להעצים (למשל: אדום לאש, לבן לכפור, לבן בוהק לאור, שחור לצל או למוות, וכך הלאה).

הבועה תשרוד למשך סיבוב אחד לכל שתי דרגות של הקוסם (מעוגל כלפי מטה), וכל עוד היא קיימת, היא תעצים לחשים שמבוססים על יסוד אחד שהקוסם בחר:

כל לחש מהיסוד שיוטל יגרום נזק נוסף של 33% מסך הנזק הרגיל שלו.

כל גלגולי הפגיעה של הלחש יקבלו 2+ נוסף (אם יש לו), וכל גלגול הצלה נגדו יזכה לעונשין 4-

לחש שגורם אפקט מיוחד בפגיעה גבוהה, יגרום לו בגלגול מינימלי נמוך ב-2 מהרגיל.

לחשי נזק נגד מטרה בודדת שדורשים גלגול פגיעה, יזכו ליכולת לפגוע פגיעה קריטית בגלגול 16 טבעי ומעלה - פגיעה קריטית תגרום ללחש לגרום נזק מקסימלי לפי הקוביות שלו, בלא צורך לגלגל.

 

 

XVII) גולת הלילה הנצחי

בסיס: גולת מכשפים מסתחררת

השהיה: פעם בשלוש שעות

 

לחש מיידי שכמעט לא ניתן לשיבוש, ואם הקוסם הטיל אותו וזכה ביוזמה, הוא יכול להטיל לחש אחר בסוף אותו סיבוב.

הקוסם יוצר גולה שמרחפת במרחק של בין 10 ל-40 מטרים ממנו, לפי בחירתו (חייבת להיווצר באוויר, במקום שהקוסם רואה). הגולה היא שחורה משחור; שחורה יותר מהלילה; היא תרחף במקום שהקוסם יצר אותה במשך סיבוב אחד לכל שתי דרגות של הקוסם (מעוגל כלפי מעלה), אבל ניתן להזיז אותה למרחק של 5 מטרים לסיבוב (ריכוז חלקי) או 10 מטרים לסיבוב (ריכוז מלא).

האפלה המסתררת שבתוך הגולה תבלע כל לחש שיעבור במרחק של 5 מטרים ומטה ממנה, והיא לא מבחינה בין לחשים של ידיד (כולל הקוסם עצמו) ללחשים של יריב. הגולה יכולה לבלוע עד 10 'נקודות עוצמה' של לחשים, שמחושבים בדרך הבאה:

לחש בסיסי = 1 נקודת עוצמה

לחש מעוצמה 1 = 2 נקודות עוצמה

לחש מעוצמה 2 = 3 נקודות עוצמה

לחש מעוצמה 3 = 5 נקודות עוצמה

לחש מעוצמה 4 = 10 נקודות עוצמה

 

כאשר הגולה סופגת כמות ששווה לנקודות העוצמה שלה, היא סופגת את הלחש האחרון ומתפוגגת; אם הגולה סופגת לחש שעולה על נקודות העוצמה שנותרו לה, היא נשברת ולא מצליחה לעצור את הלחש (שה"ם יכול, לפי שיקול דעתו, להחליש אותו במעט באורח שידמה אובדן כוח מסויים).

 

 

XVIII) המראות התאומות של מית'לוריס

בסיס: גולת מכשפים מסחררת

השהיה: פעם בשבוע

 

הלחש יוצר שתי מראות קטנות, מעוצבות באופן בסיסי (אפשר לשפר את העיצוב שלהן באמצעות גלגול יצירה, כמו של לחש המפלט). המראות ישרדו 30 דקות לכל דרגה של הקוסם, ויאפשרו לקוסם וליצור תבוני נוסף שמחזיק במראה השניה לבקש לראות זה את זה ולשוחח במשך סיבוב אחד לכל דרגה של הקוסם - ולא משנה באיזה מרחק הם נמצאים.

כמו כן, הקוסם או יצור אחר שמחזיק במראה יוכל להתבונן דרכה על האיזור שמקיף את המראה השניה, כאילו הוא עצמו נמצא שם והעיניים שלו מביטות מתוך המראה.

אם יצורים אחרים נוכחים כאשר המראה מופעלת, הקוסם או היצור האחר שמשתמש במראה לא יכול למנוע מהם מלראות את הדמות שנשקפת מהמראה השניה, אם הם מודעים לראי ומביטים בו ישירות - אבל יכול לבחור האם לדבר בקול שכל יצור סמוך יוכל לשמוע, או לשגר את הדיבור באורח ישיר אל המחשבה של האוחז השני במראה, באורח שיהיה זמין רק לו (אלא אם כן מישהו מצליח לקרוא את המחשבות שלו באותה דרך).

 

לאחר שיחה באמצעות הראי, הכוח שלו נחלש ולא מאפשר שיחה או התבוננות למשך 30 דקות; אפשר להאריך את השיחה לפרק זמן כפול, אבל אז ההשהיה תתארך גם היא ותגיע ל-60 דקות.

 

 

XIX) חלת הדבש הזהובה של אשראאן

השהיה: פעם ב-6 שעות, חולק השהיה עם כל לחשי יצירת המזון (אבל לא משקה) האחרים.

בסיס: אפרסק הדבש של מית'לוריס

 

הלחש יוצר חלת דבש זהובה, דשנה ובעלת טעם מתוק-מכושף מהסוג שיצרו דבורים קדומות ביערות אור-נאארום, ליד המשואות העתיקות שהגנו על ממלכת העוגים מכיוון הים.

רק יצור אחד יכול לאכול את חלת הדבש באורח שהיא תשפיע, והיא תחזיק מעמד 30 דקות בלבד לפני שתעלם - בין אם תאכל או לא. מי שיאכל את חלת הדבש יהנה מהבונוסים הבאים:

15+ לנקודות הפגיעה ו-10+ לכוח חיים במשך 4 שעות

עמידות להשפעות של מחלה, רעל ולחשים מנטליים מזיקים למשך 4 שעות.

 

 

XX) גבינת הערב הכחול

הלחש יוצר חריץ גבינה עם ציפוי תכלכל וגוף בהיר עם עורקים מוכספים וריח מבושם עדין, שנועד לפי האגדה להיות חיקוי לגבינה אגדית מחלב של יונקים שוכני-ים.

רק יצור אחד יכול לאכול את חריץ הגבינה באורח שהוא ישפיע, והוא יחזיק מעמד 30 דקות בלבד לפני יתעלם - בין אם יאכל או לא. מי שיאכל את חריץ הגבינה יהנה מהבונוסים הבאים למשך 4 שעות:

2+ לדירוג שריון

2+ לגלגולי הדיפה

6+ לנזק של כל התקפה (פיזית, קליעים או קסם) שהדמות מסבה לאויבים.

 

 

XXI) חלב גריפונים

בסיס: נקטר אגסי הכסף של מית'לוריס

השהיה: פעם ב-6 שעות. חולק את אותה השהיה עם לחשים אחרים של יצירת שתיה.

 

בין אם המשקה הלבן-כסוף שהלחש הזה יוצר אכן דומה לחלב אגדי של גריפונים או לא, הכישוף המתקדם הזה יוצר בקבוקון של משקה מכושף רב-עוצמה, שמחזיק 30 דקות בלבד בין אם ישתו אותו או לא (והבקבוקון יעלם כך או כך).

שתית החלב המכושף זהה לשתית שיקוי מרפא רב-עוצמה שירפא 3ק20+10 נקודות פגיעה; רק דמות אחת יכולה לשתות מהגביע באורח שתהנה מההשפעה הקסומה.

כמו כן, שתיית המשקה הזה תבטל עד 2 אפקטים מזיקים של רעל, מחלה או דימום מעוצמה שניה ומטה, או אפקט 1 מעוצמה שלישית.

 

 

XXII) חביונת שיכר הסערה של אור-קאארדום

בסיס: גביע יין מכשפים

השהיה: 6 שעות (חולק את ההשהייה עם לחשים אחרים של יצירת שתיה).

 

הלחש מזמן גביע גדול, מעוטר בכתב רונות עוגי עתיק, שמכיל אלכוהול מכושף ורב-עוצמה שמבהיק כל הזמן כאילו ברקים מבזיקים בתוכו וסביבו.

מי ששותה אותו חייב להיות בעל כושר, כוח רצון ותבונה של 16 ומעלה, אחרת יש סיכוי של 50% שהאפק המועיל יכשל , ובמקום זאת השותה יפגע בידי אנרגיה לא יציבה, שיכולה להסב 8ק6 נקודות קסם, להשקיע את השותה לשינה למשך כ-15 דקות, או אפילו (10%) לשנות אותו בשינוי צורה כפוי לצפרדע או לרמש אחר למשך שעתיים. אפשר לנסות להציל ב-3ק12 נגד כוח רצון כדי להמנע מההשפעה.

מי שמסוגל לשתות את היין המכושף, יזכה ב-166% לנזק של 3 לחשי הנזק הבאים שיטיל; ל-33% לכל לחשי הנזק האחרים שיטיל באותו קרב. כמו כן, הוא יספוג 50% נזק בלבד מהתקפות מבוססות ברקים למשך אותו קרב.

 

הערה על הגבלה אפשרית של הלחש: שה"ם יכול להחליט שהלחש הזה הוא לחש 'נדיר' (כמו לחש עורקי הכסף מאסכולת ההתמרה), שאי אפשר ללמוד אותו בלא למצוא אותו בספר לחשים או להעזר במכשף שכבר מכיר אותו.

 

 

XXIII) בקבוקונים תאומים

בסיס: חלב גריפונים או חביונת שיכר הסערה של אור-קאארדום

השהיה: פעם ביום

 

הקוסם מנסה להתרכז בבקבוקון של שיקוי מעוצמה 3 ומטה, כדי לייצר עותק נוסף וזהה לכאורה לשיקוי המקורי. לא ניתן 'לשכפל' את אותו שיקוי פעמיים, או להפעיל את הלחש על שיקוי לא מקורי שנוצר באמצעות הלחש הזה.

כאשר הלחש מופעל, שליט המבוך מגלגל עבור הקוסם גלגול הצלחה חשאי, כאשר דרגת הקושי של הגלגול תלוי בעוצמת השיקוי. התוצאות של הגלגול ישפיעו על השיקוי, באופן הבא:

כשלון מוחלט: השיקוי חסר השפעה (66%), או שיקוי מקולל מאותה עוצמה של השיקוי (34%)

הצלחה חלקית: נוצר שיקוי רגיל.

הצלחה מלאה: נוצר שיקוי מובחר עם השפעה חזקה מהרגיל (ראה בפרק על יצירת שיקויים).

 

הגלגול לשיקוי מעוצמה 1: 2ק10 עבור הצלחה חלקית, 3ק10 עבור הצלחה מלאה.

הגלגול לשיקוי מעוצמה 2: 2ק12 עבור הצלחה חלקית, 3ק12 עבור הצלחה מלאה.

הגלגול לשיקוי מעוצמה 3: 3ק10 עבור הצלחה חלקית, 4ק10 עבור הצלחה מלאה.

 

כשרון אלכימיה נותן לקוסם בונוס 3+ לגלגול לכל דרגה של הכשרון.

 

 

XXIV) הכבשן המכושף של הפושטים הרכובים

בסיס: יצירת נחשול, קורה משופעת

השהיה: פעם ביום

 

הקוסם מצביע על קרקע יציבה או משטח יציב גדול אחר במרחק של עד 10 מטרים ממנו, ומסוגל לברוא, בתהליך שאורך כ-10 דקות, כבשן מכושף שלצידו שוקת מים לא נגמרים ושולחן עם כלי עבודה מתאימים.

קיימות גם גרסאות נוספות שיוצרות ציוד מקביל של מקצועות יצירה אחרים, מאריגת בדים ועבודת עור ועד ניפוח זכוכית או הנדסה.

הקוסם מבצע בדיקת ריכוז מול ק12 כדי לקבוע את איכות הציוד והכלים שהלחש יצר - מול ממוצע התבונה וכוח הרצון שלו:

כשלון ב-2ק12: נוצר ציוד בסיסי שמתאים לעבודות מעוצמה ראשונה בלבד.

הצלחה ב-2ק12, כשלון ב-3ק12: נוצר ציוד שמתאים לעבודות מעוצמות 1 ו-2.

הצלחה ב-3ק12: נוצר ציוד שמתאים לעבודות בדרגות 1-3.

 

הערה: אם הקוסם בדרגה 12 ומעלה, והצליח הצלחה מוחלטת מול 4ק12, הוא יוכל ליצור כלים עוצמתיים די הצורך שיוכלו להתאים גם ליצירות מעוצמה רביעית.

 

הלחש יחזיק מעמד ל-3 שעות + 30 דקות נוספות לכל דרגה של הקוסם מעל 9, עד למקסימום של 6 שעות בדרגה 15 ומעלה; הלחש לא יוכל לבטל השפעות מזיקות של רוח פרצים, גשם או שלג, במידה שהוא מוטל במקום שלא חוסם אותן באורח טבעי (או בעזרת לחש אחר).

 

 

XXV) ביטול בריאה

בסיס: לפחות 5 לחשי בריאה מעוצמה 2

השהיה: פעם בקרב

 

הקוסם מטיל אלומה של לחש-נגד על מטרה במרחק של עד 25 מטרים, שמסוגלת להפוך קסמי בריאה וזימון עויינים, ולהשיב את האנרגיות הקסומות למצבן הטבעי.

הקוסם הבורא והקוסם המבטל מגלגלים שניהם 3ק10, עם בונוס או עונשין 2 לגלגול לכל הפרש דרגה ביניהם; המנצח הוא זה שגלגל נמוך יותר (וגם מתחת לדירוג כוח הרצון של עצמו) אם הקוסם שיצר את הלחש המותקף לא מתרכז בו יותר, הקוסם שמטיל את לחש הביטוי מקבל בונוס 4+ לגלגול.

אם הקוסם שהטיל את לחש הביטול מנצח, לחש הבריאה של הקוסם היריב נעלם, או לכל הפחות נעצר ולא מצליח להתקדם אל עבר הקוסם המבטל ובני-הברית שלו; אם הקוסם הבורא מנצח, הלחש לא משפיע - אבל שה"ם יכול להחליט שעוצמת לחש הבריאה נחלשת או מועמת באופן זמני, לפי המצב והפרש הכוחות בגלגול.

 

שימו לב! אפשר להטיל את הלחש הזה גם על יצורים שזימן קוסם שמשתמש באסכולת הזימון, אולם כאן התוקף לא יהנה מבונוס 4+ לגלגול בשום מצב, בלי קשר למצב הריכוז של הקוסם השני.

אם הקוסם המבטל ניצח, היצור המזומן נעלם, והקוסם המזמן לא יכול לזמן יצור חדש למשך 5 סיבובים לפחות; אם הקוסם המזמן ניצח, היצור המזומן נשאר פעיל, אבל יכול לסבול מהשפעה של בלבול זוטר למשך 1-2 סיבובים.

 

 

XXVI) כפיל שעווה מעוות

בסיס: בקבוקונים תאומים

השהיה: פעם בשעה

 

הקוסם מחווה על יריב בטווח של עד 10 מטרים, ואז על נקודה במרחק של 10 מטרים לכל היותר מאותו יריב; בסיום הלחש, באותה נקודה נברא יצור עשוי שעווה חיה, שנראה כמו שכפול חולני ולקוי של היריב.

לשכפול יש 66% מנקודות הפגיעה של המקור, ושריון ודירוג פגיעה ירודים ב-2 משל המקור. הוא יתקוף את יריביו של הקוסם, תוך שהוא מנסה להתמקד במידת האפשר במקור שלו, כשהוא מחקה את היכולות שמפעיל המקור עצמו, אבל גורם ל-50% בלבד מהנזק שהמקור היה גורם עם אותן יכולות.

הכפיל המעוות יתקיים עד שנקודות הפגיעה שלו יורדו ל-0, או למשך קרב אחד.

כל עוד הכפיל פעיל, המקור חייב לגלגל כל סיבוב 3ק10 נגד כוח רצון, או שהוא ינסה לרכז את ההתקפות שלו בכפיל.

לא ניתן להפעיל את הלחש על יצורים עם יותר מ-150 נקודות פגיעה או דמויות מדרגה 12 ומעלה.

 

 

XXVII) כפיל שעווה מתעתע

בסיס: בקבוקונים תואמים

השהיה: פעם בשלוש שעות

 

הקוסם מחווה לנקודה בטווח של עד 10 מטרים ממקום עומדו, ובורא כפיל שעווה מעוות באיכות נמוכה של עצמו או של בעל ברית שלו, שנמצא במרחק של עד 5 מטרים מהקוסם.

הכפיל המעוות קל להבדל מהמקור, ונראה כמו חיקוי עלוב שלו; הוא אינו תוקף באמת או מסב נזק, אבל מנסה לחקות את התנועות של המקור. הקוסם יכול לצוות עליו - בריכוז חלקי - לנוע בכיוון מסויים, במהירות של עד 5 מטרים לסיבוב (אפשר להשקיע ריכוז חלקי סיבוב אחד, ואז הכפיל ימשיך לנוע באותו כיוון).

לכפיל יש דירוג שריון נמוך ב-4 משל המקור, והוא מסוגל לבצע גלגולי הדיפה בעונשין 2- יחסית למקור. יש לו נקודות פגיעה שוות לאלו של המקור שלו.

כל פעם שהמקור סופג נזק, 50% ממנו עוברות באורח קסום לכפיל, אבל לא להיפך.

הכפיל שורד למשך סיבוב לכל שתי דרגות של הקוסם, מעוגל כלפי מטה.

כאשר הלחש מגיע לסופו, או שהכפיל מורד ל-0 נק"פ ומטה, הוא מתפוצץ, וגורם 1ק1+6 נקודות נזק לכל דרגה של הקוסם לכל יריב בטווח של עד 10 מטרים ממנו; אפשר להציל ב-3ק10 נגד זריזות (טווח 5-10 מטרים) או 3ק12 נגד זריזות (טווח פחות מ-5 מטרים) לחציה הנזק.

 

 

XXVIII) שריון ערפל עוצמתי

בסיס: שריון ערפל משופר

השהיה: אין, אבל רק שריון מכושף מסוג אחד יכול לפעול על קוסם באותו פרק זמן.

 

לחש שמקיף את הקוסם בערפל שמגן עליו ומערפל את הדמות שלו, ומחזיק מעמד 30 דקות לכל דרגה של הקוסם. בזמן שהלחש פעיל, הדמות מקבלת את כל ההשפעות הבאות:

-           הדיפה פסיבית בדירוג של 4+ מעל דירוג הפגיעה שלה נגד התקפות התקפות קליעים.

-           עונשין 4- להתקפות קליעים לא קסומים והתקפות מבט נגדה. אם הקליע או המבט פוגעים אוטומטית, הדמות תקבל 4+ לגלגול ההצלה נגדה, אם יש.

-           הקוסם מתרפא ב 1ק2+6 נקודות נזק כל סיבוב.

-           לחשי מרפא שמוטלים על הקוסם זוכים ב-4+ לסכום הריפוי.

-           הקוסם מקבל 3+ לגלגולי הצלה נגד רעלים ובערה.

-           הקוסם סופג 50% נזק בלבד מלחשי בריאה והתמרה, ו-75% נזק מהתקפות של יצורים שזימן קוסם יריב.

 

 

XXIX) גלגל מסתחרר

בסיס: עמוד מסתחרר

השהיה: פעם בשעה

 

הקוסם מצביע על מקום באוויר בטווח של עד 40 מטרים ממנו, ויוצר גלגל עץ, חרס או מתכת ברדיוס של 0.5 מטרים לכל דרגה של הקוסם ועובי של עד 0.5 מטרים. הגלגל מרחף באוויר בגובה נמוך מעל פני הקרקע, בזווית שבו הקוסם מחליט ליצור אותו.

הגלגל מסתובב באופן טבעי באיטיות יחסית, אבל הקוסם יכול, עם ריכוז חלקי או מלא, לגרום לו להסתחרר במהירויות גבוהות יותר.

הקוסם יכול להשתמש בגלגול יצירה זהה לזה של לחש המפלט, כדי לנסות ליצור פרטים על הגלגל, כגון שיניים, שעקרוריות, בליטות ועוד. הלחש יפעל במשך 5 דקות לכל דרגה של הקוסם.

את הגלגל אפשר לחבר לכל ציר, רצועות, קפיצים או מנגנון דומה, והוא יניע בקלות מערכות מכניות פשוטות, בהתאם לגודל ולמהירות הסיבוב שלו.

 

 

XXX) בריאת קדרת עוצמה

בסיס: יצירת נחשול + לפחות לחש בריאת משקה אחד מעוצמה 3

השהיה: פעם ביום

 

הקוסם בורא קדרה מכושפת, מעוטרת בעיטורים רוניים, שתתקיים למשך 3 דקות לכל דרגה של הקוסם (מקסימום 45 דקות לקוסם ברמה 15 ומעלה). הקדרה מבעבעת בנוזל קסום, ואפשר לטבול בה חיצים או קליעים דומים (עד 2 לכל דרגה של הקוסם) או להבים של חרבות וכלי נשק אחרים (1 לכל דרגה של הקוסם).

כל קליע או להב שנטבל בקדרה נעטף באנרגיה מכושפת שתחזיק מעמד למשך 10 דקות, וכל עוד היא פועלת, קליע או להב לא קסום יחשב כמכושף בדרגה 1+, ונשק או קליע מכושפים יחשבו כקסומים יותר ב-1+ יותר מהרגיל; כמו כן, הם יגרמו 3-10 נקודות נזק נוסף לכל פגיעה (קליע מתכלה אחרי שימוש, נשק ניתן לשימוש לא מתכלה, כרגיל) - כאשר הנזק הנוסף נחשב כנזק של כוח טהור.

נשק שכבר נטבל וזמן ההשפעה שלו עבר, ניתן לטבילה נוספת בקדרה, כל עוד הקדרה עדיין מחזיקה מעמד (זמן הקסם לא עבר).

 

הערה: לא ניתן לקבע את הלחש הזה בשום אמצעי של הטלה/קיבוע ריטואלי.

 

 

 

בחזרה אל דף האינדקס של דמות הקוסם - לחץ כאן

 

בחזרה אל דף האינדקס של אסכולות הקסם - לחץ כאן

 

 

הסבר מפורט על כל אחד מחמשת המשתנים הבסיסיים של יצירת הדמות והשפעת הדירוג שלו

בחירת

גזע

בחירת

מקצוע

קביעת מידות

תכונה

רכישת כשרונות

ומיומנויות

מעמד חברתי

והון התחלתי

 

 

מלסטרה_קאבר.png

חזרה אל האינדקס של מלסטרה


כתב וערך: גדעון אורבך, ‏2001 ואילך.
© כל הזכויות שמורות. שימוש מסחרי ו/או למטרת רווח כלשהי אסורים בתכלית, בלא היתר מפורש מהיוצר, בכתב ומראש. צילום והעתקה מכל סוג שהוא מותרים אך ורק למטרת שימוש פרטי שלא בתשלום.