תגובות וביקורות על "צל", פרי עטה של Sirius

 

 

ביקורות ספציפיות:

פרק 11 | פרקים 12-13 | פרק 14 | פרק 15 | פרק 16 | פרק 17 | פרק 18

 

ביקורות כלליות:

Envinyatar,  פרקים 1-4 | יולילופין, פרקים 1-16