לימוד לחשים ותמרוני נשק חדשים

 

לחשים ותמרוני נשק מיוחדים מחולקים (באופן דומה לדירוגים של יוצרי חפצים ואומנים) לחמש דרגות עולות של עוצמה; מעליהן קיימות באורח תיאורטי גם שתי דרגות נוספות (6 ו-7), אולם מדובר בדרגות עוצמה אגדיות או חצי-אלוהיות שלא פתוחות בדרך-כלל בפני דמויות שחקן, בוודאי לא לפני הדרגה המקסימלית.

בשיטת המשחק של מלסטרה, דמות זכאית לנסות ללמוד לחש או תמרון נשק חדש לאחר שסיימה בהצלחה מספר הרפתקאות (המספר הולך ועולה ככל שמנסים ללמוד תמרונים או לחשים מעוצמות מתקדמות יותר - ראה טבלה בהמשך.

כל דמות לוחם (ושאר המקצועות שמשתמשים בתמרוני נשק) שעולה לדרגה 3 וכל דמות של מטיל לחשים בדרגה 1, מקבלות תמרון נשק בסיסי אחד או לחש בסיסי אחד בהתאם למקצוע, ומדי מספר הרפתקאות (או צבירת מספיק נקודות נסיון שמחולקות בסוף כל הרפתקאה), יכולה ללמוד תמרון או לחש 'בסיסי' אחר.

החל מדרגה 6, נפתחת בפני הדמות הדרגה השניה של יכולות; מהדרגה הזו והלאה, כדי ללמוד יכולת או לחש, נדרש לא רק מספר מתאים של הרפתקאות או נקודות נסיון, אלא גם שליטה של הדמות ביכולות בסיסיות יותר ש'מקושרות' והן מעין תנאי מקדים ללימוד היכולת החדשה. הדבר גורם לכך, שבניגוד לדרגות ולכשרונות שהם ליניאריים למדי, מגוון היכולות והדרישות המקדימות להן הולך ועולה ככל שמתקדמים, כך שדמויות מאותו מקצוע יכולות 'לבנות' את עצמן באורח שונה מאד זו מזו.

 

לדוגמה מפורטת (אבל חלקית!) יותר של דיאגרמת תמרוני נשק עם הסברים, לחץ כאן

 

הדיאגרמה מראה דוגמא טיפוסית (אם כי לא בהכרח מדוייקת) של התקדמות בתמרוני נשק; בכדי ללמוד יכולת מדירוג 2 ומעלה (כל יכולת מופיעה בתור מגילה), הדמות חייבת לשלוט ביכולת הבסיסית יותר שמקושרת אליה בקו. זאת, לצד צבירת מספיק נסיון (הרפתקאות שעברו מאז לימוד היכולת הקודמת), כמו גם דרגת מינימום שנדרשת לשם שליטה בעוצמה המתאימה בה נמצאת היכולת:

 

דרגת עוצמה של היכולת או הלחש

דרגה מינימלית נדרשת

עלות (נקודות הרפתקאה)

1

בסיס

3 לתמרוני נשק, 1 ללחשים

20

2

מתקדמת

6 לכל הדמויות

20

3

מומחה

9 לכל הדמויות

40

4

רב-אומן/אשף

12 לכל הדמויות

50

5

יכולות אגדיות

16 לכל הדמויות

80

 

הערה: דמות מקבלת 10 נקודות כל הרפתקאה; באורח זהה לנקודות נסיון, כולל יכולת להפחית לחצי אם החבורה נכשלה, או לתת בונוס קטן על הצלחה מעבר למצופה. שימו לב: דירוג כשרונות A או B לא מקנה בונוס כלשהו ללימוד יכולות.

מומלץ לכתוב בנפרד בדף הדמות את מספר נקודות ההרפתקאה שטרם נוצלו, ולאפס את הסכום בכל פעם שהשחקן בוחר ולומד תמרון נשק או לחש חדש.

 

 

הגבלות בגלל התמקצעות באסכולות לחש (חוק אופציונלי)

כמעט כל מקצוע של מטיל לחשים כולל דרישה להתמקצעות באחת מכמה אסכולות, שמגיעה בדרך-כלל בדרגה 6.

כך למשל: כוהנות של ההשתקפות האפורה יכולות לבחור בין: "גבירת החזיונות" (אסכולה שממוקדת בעיקר באשליות וחלומות); "גבירת העוצמה הטהורה" (אסכולה שעוסקת בהפעלת אנרגיות, כגון טלקינזיס או שדות כוח) ו"גבירת רצון-הבזרל", שמאומנת בעיקר במניפולציה, שליטה או פגיעה בתודעות חלשות יותר משלה.

 

בכדי להגביל את העוצמה הרבה (ולעיתים רבה מדי) של מטילי לחשים ולהפוך את הבחירה לבעלת משמעות, אפשר להכניס חוק אופציונלי כי מרגע בו נבחרה התמקצעות, אזי עלות לימוד כל לחש מאסכולה אחרת תהיה כפולה מהרגיל.

 

חזרה אל האינדקס

של הפרק על התקדמות דמויות

 

                                                                                                                                 

 

http://members.pundak.co.il/world/keldaria3/melestra/m_index.files/image006.jpg

חזרה אל האינדקס של מלסטרה


כתב וערך: גדעון אורבך, ‏2001 ואילך.
© כל הזכויות שמורות. שימוש מסחרי ו/או למטרת רווח כלשהי אסורים בתכלית, בלא היתר מפורש מהיוצר, בכתב ומראש. צילום והעתקה מכל סוג שהוא מותרים אך ורק למטרת שימוש פרטי שלא בתשלום.