http://members.pundak.co.il/world/keldaria3/melestra/m_intro.files/image008.jpg

 

גאוגרפיה | גזעים | אלים ודתות | המערכה | אסופת מפלצות

 

אסופת מפלצות

 

דף זה הוא אינדקס לסוגי מפלצות, תבוניות יותר ופחות, שמצויות בעולם המערכה מלסטרה. כל אחד מהיצורים יתואר הן ברמת תיאור פיזי ויכולות קרביות, והן ברמת התרומה והשפעה על המערכה, מחזור החיים שלו, ועוד.


דארא'גום ("פרת בועות"): בהמה מעוותת שהופיעה במלסטרה לאחר ההתנפצות הגדולה, וישנם הטוענים כי מדובר בבקר דרומי שהתעוות עד לבלי היכר בענני הרעל הפטרייתיים שהתפשטו במחוז דארנאת'ון; היצורים החלו להתפשט צפונה ביחד עם ענני הרעל והצמחיה המעוותת, וכמה מהם הופיעו לאחרונה בשולי בקעת קיירן - איזור פתיחת המערכה.

יצורים שמוצאם מצפון-מערב מלסטרה (ארצות העוגים)


שאגאט (שאג זאג'אור)
: טורף ערמומי ורצחני, בעל תבונה העולה בהרבה על זו של חיה, עם מחזור חיים שקשור קשר הדוק למחזור האנרגיות המאגיות; ליצור על זניו השונים יש תפקיד נכבד באפוסים של העוגים מהצפון. לאחרונה, אציל יהיר מפאתי בקעת קיירן היה פזיז די-הצורך בכדי לשחק משחק מסוכן עם אחד הזנים של היצור.

אור-טרוגו: ספק-אנושואיד, ספק ניסוי כושל של נסיכה קוסמת עוגית מלפני מאות רבות שנים; יצורים צווחניים, רדופי פחדים שחיים במרומי עצים מפיקים דבשה מוזרה, ומנהלות ריטואלים מוזרים עוד יותר מסביב לחפצים מגולפים באורח לא שגרתי. מתעבים כמעט כל יצור אחר, מלבד דבורי-ענק החיות עימן בסוג של סימביוזה. בתרבות העוגית, נחשב ליצור בזוי שמהווה מטרה לציד מהנה.

 

פור'ראטי: אנושואידים מעוותים, שוכנים במערות מתחת לחלקיה הנידחים והמזוהמים יותר של בקעת קיירן. לפי האגדה, הם צאצאיהם של פליטים מורעבים שנוגעו במחלה נוראה כאשר החלו לטרוף בשר אדם.

 

גארת'ארון: קונסטרוקט דמוני רב-עוצמה שמטיל לחשים מרושע חזק די-הצורך יכול לזמן לקרב. מקורו בקסם התכת נשמות זדוני שהומצא בידי חסידיו העתיקים של אל העונג, אבל מסתבר שכוהנות אנ'מיריות מושחתות שכללו את הקסם עוד יותר.

 

 

??????? - ????

חזרה אל האינדקס של קלדאריה


כתב וערך: גדעון אורבך, ‏2001 ואילך.
© כל הזכויות שמורות. שימוש מסחרי ו/או למטרת רווח כלשהי אסורים בתכלית, בלא היתר מפורש מהיוצר, בכתב ומראש. צילום והעתקה מכל סוג שהוא מותרים אך ורק למטרת שימוש פרטי שלא בתשלום.