גאוגרפיה | גזעים | אלים ודתות | המערכה | אסופת מפלצות

הקמפיין עודכן לאחרונה ב-1.7.18
עלה חלק ראשון של אינדקס האבנים היקרות של מלסטרה.

הקדמה

היסטוריה מקוצרת: עלייתן ונפילתן של האימפריה והדת האנ'מירית, מרד הורד האפור, ההתנפצות הגדולה והמערכה שאחריה.

חצי האי טיל'מארן

מפה צבעונית של חצי אי עצום במערב האימפריה, שבו מיועדת להתרחש המערכה המרכזית שמתוכננת עבור מלסטרה.

בקעת קיירן

איזור פתיחת המערכה ו"עיירת הולדת" - ממוקם בעמק במערב חצי האי טיל'מארן שבמשך שנים היה מבודד יחסית, והוכה פחות בידי ההתנפצות והמאורעות שבאו בעקבותיה.

שונות

אבני החן של מלסטרה

 

 

??????? - ????

חזרה אל האינדקס של קלדאריה


כתב וערך: גדעון אורבך, ‏2001 ואילך.
© כל הזכויות שמורות. שימוש מסחרי ו/או למטרת רווח כלשהי אסורים בתכלית, בלא היתר מפורש מהיוצר, בכתב ומראש. צילום והעתקה מכל סוג שהוא מותרים אך ורק למטרת שימוש פרטי שלא בתשלום.