http://members.pundak.co.il/world/keldaria3/melestra/m_intro.files/image008.jpg

 

גאוגרפיה | גזעים | אלים ודתות | המערכה | אסופת מפלצות

 

הגיאוגרפיה של מלסטרה

 

דף זה כולל שמות ותיאורים קצרים של יבשות ואיזורים מרכזיים בעולם המערכה של מלסטרה. התיאור בדף הוא ראשוני ומבואי בלבד (ועשוי להתעדכן בהמשך, כאשר יכתבו ויועלו ערכים מפורטים על חלק מהמקומות המוזכרים כאן).

 

מלסטרה (Melestra) - היבשת המרכזית:

השם מלסטרה (Melestra), הוא במקור שמה של היבשת הגדולה שנשלטה ברובה המוחלט בידי האימפריה של קור'אנמורה ומועצת כוהנות היהלום (המועצה הנוצצת). לעיתים השתמשו באותו שם (בעיקר בתחומי האימפריה), גם כדי לתאר את העולם, או למצער את "העולם הידוע" לבני האימפריה.

 

תיאור מקוצר של איזורים חשובים ביבשת מלסטרה וסביבה

טילמארן (Tylmaren)

חצי אי עצום שגובל בים האפור, ונחשב למחוז המערב של האימפריה האנמירית; כיום הוא מתחלק בין כוחות יריבים, ונחשב כאיזור המומלץ להתחילת המערכה. נשלט בעבר (ובמידה חלקית גם בהווה) מעיר הנמל הגדולה טיל'רון, שם יושבת כיום העוצרת א-רילאניון ומושלת "בשם בנה של הורד האפור".

מערב חצי האי נמשל ברובו בידי ברית רופפת ונטולת אהבה בין שרידי המורדים של 'הורד האפור' לבין כוחות הנאמנים להשתקפות הכחולה, שבחצי האי נמצאים כמה אתרים מקודשים לה, ובסיסי הכוח של מסדרים עתיקים שסרים למרותה; ואילו מזרח חצי-האי נשלט בידי כוחות בני-אדם מקומיים הנאמנים לנביא גאלהארד פרון, ומצויים בברית או הסכמה רופפת עם העוגים שפלשו לכאן מצפון.

חלקים אחרים בחצי האי-נשלטים בידי כוחות מקומיים, חלקם עויינים מאד, ואילו הדרום שלו הולך ומתנגע בידי צמחים רעילים ויצורים מעוותים שמגיעים מהתופת של דאר'נאתון בדרום.

הים האפור

שמו של הים המאורך והצר יחסית שחוצץ בין חופיה המערביים של מלסטרה לחופיה המזרחיים של נארלירידי.

מישורי סלנטיר

(Plains of Celentyr)

המחוז המרכזי וליבה הפועם של האימפריה לשעבר, שהשתרע מסביב לעיר הבירה ומשכן המועצה, סלנטיר, אליה התנקזו אחד-עשר נהרות; המישורים היו בעבר מלבלבים (גם אם באורח מאד מתוכנן ומהונדס), ושכנו בהן עשרות ערים ועיירות גדולות וקטנות, שישבו על הדרכים המוליכות אל הבירה.

מעט מאד ידוע (לפחות בטילמארן) על המצב שם כיום, משום שההתנפצות מוטטה את מעברי ההרים המרכזיים שהוליכו אל המישורים הגדולים. מהשמועות, נאמר שעיר הבירה נחרבה כליל, ורובה נפל אל תוך תהום עצומה שעומקה קילומטרים רבים; והמישורים מסביב הם מקשה מדכאת של לבה כהה שהתקשתה, עם צמחיה דועכת ונאבקת על קיומה פה ושם; וכי הישובים ששרדו הפכו מבודדים, עויינים, ומצב רובם בכי-רע.

דאר'נאתון (Dar’nathon)

לשעבר המחוז הדרום-מערבי של האימפריה; ארץ עצומה ואינסופית של ג'ונגלים וביצות חמות, מעליהן נישאים רכסים משוננים, קבורים למחצה בצמחיה טרופית. נחשב כעשיר מאד, בגלל מכרות היהלומים העצומים שלו, ושייך באורח ספציפי להשתקפות הזהובה ולכמה מאדוני-המלחמה והכוהנות הבכירות שסרו במישרין למרותה.
לפני ההתנפצות הגדולה, היו המכרות פעילים מאד, ולצידם ערי-קרסרטין ושוקי עבדים עצומים; משום שהפעלת המכרות 'העסיקה' עשרות אלפי-עבדים, רובם פושעים מורשעים ושבויים מלחמה, או צאצאיהם שנולדו לעבדות. כאן פרצו מרידות עבדים גדולות, וכאן התרחש הקרב המכריע בין המורדים של הורד האפור לבין ההשתקפות הזהובה, שהסתיים באסון של ההתנפצות הגדולה.

דאר'נאתון נפגעה באורח הקשה ביותר באסון הגדול, וכיום היא גהינום של יערות רעילים ומעוותים, אגמים גופרתיים וגאזים רעילים, שורצים יצורים מעוותים ומעונים מכל הסוגים – רבים מהם, משרתיה לשעבר של ההשתקפות הזהובה.

פאר'נאלון Far’narlun))

או בשמה הרשמי תחת שלטון האימפריה:

ריל'קאלאר (Ryl’kalar)

המחוזות הצפוניים של מלסטרה; ארץ של מישורים קרים וערפיליים, שהולכים ומטפסים כלפי מעלה בהדרגה ככל שמתרחקים צפונה, וביניהם מתפתלים גאיות מוכי רוח שורקת וערפל סמיך שנשפכים אל תוך המישור.
מחוז עצום זה הוא מולדתם המקורית של בני האדם מגזע הפאל'רירל; חוואים נמוכים, קשי-עורף וחסונים, שחלקו את ארצותיהם עם סאטירים וגזעים עתיקים אחרים, לפני שנכבשו בידי האימפריה במסע מלחמה מפורסם ונטול מעצורים שהובילה ההשתקפות האדומה; ומכאן השם האימפריאלי החדש של המחוז – ריל'קאלאר, על שמה.

המחוז היה ערש הולדתה של הדת העתיקה והאקסטטית, שסגדה לטבע ולפאר-אגול "האבא בעל הקרניים", ודוכאה ביד קשה בידי הכוהנות הנוצצות.

כיום, האיזור נחשב מרכז כוחו של הנביא גהאלארד פרון, ששם לעצמו למטרה להחזיר את 'עטרת האבא' ליושנה, ולהכרית כל זכר לאימפריה ולמועצת היהלומים השנואה שלה. שרידי האימפריה, אם נותרו כאלו בפאתי המחוז, שרויים בלחץ קשה ונאבקים על קיומם.

מאגארון (Magaroon)

המחוז הצפון-מערבי של מלסטרה; ארץ של יערות בעלי עצים עצומים לגודל באורח חריג, יערות מוצפים קרים ואבנים עצומות שבוקעות ממעמקים ויוצרות תילי ענק.
איזור זה שימש בעבר הרחוק מרכזה של האימפריה השכוחה של העוגים, שהותירו ערים ענקיות בנויות מלבנים ענקיות ועמודים נישאים שחלקם עוד שרדו בתוך הביצות. האימפריה ירדה מגדולתה, והתחלקה לכמה נסיכויות שנמשלו בידי מלכים מכשפים (
Sorcerer kings) עוגים, שהם והשבטים שסרו למרותם לחמו זה בזה על כתר הקיסרות; ובסופו של דבר הובסו וספגו מכה קשה מלגיונות האימפריה של קור'אנמורה, שהובלו בידי כוחות ההשתקפות הכחולה, שכבשה באורח זמני חלק גדול מהאיזור, בזזה את מה שנותר מהבירה העתיקה Ur Naruum ונטלה כשלל את אבני-הכשפים העתיקות ואת אוצרות החצר של הקיסרים העוגים, שהובאו אחר-כבוד לסלנטיר והוצגו בפני המועצה.

לאחר ההתנפצות הגדולה, שפגעה אמנם במאגארון, אבל בעוצמה פחותה יחסית, העוגים מתאוששים; ולמרות שלא עלה בידם להתאחד, הרי שכמה מהמכשפים העוגים החלו צוברים עוצמה ומקימים כוחות, שחלקם פלשו לאיזורים אחרים במלסטרה, וכמה מהם נמצאים במשא ומתן עם הנביא הגדול וכוחותיו.

 

 

נארלירדי (Narlirdea) - היבשת המערבית
כ
יבשת וולקאנית וסלעית מאד, שמשתרעת ממערב למלסטרה, ורק חלקה המזרחי מוכר ומופיע במפות, עד לרכס הרים עצום שעד כה, כוחות ומלומדים של האימפריה לא הצליחו לחצות אותו. היבשת זרועה חורבות של ציביליציית דמויי-אנוש עתיקה מאד ומפותחת מאד, ששלטה ונבנתה על קסם ברמה שכיום היא כמעט בלתי מוכרת, וחלק גדול מהגזעים של היבשת הושפעו משרידיה או טוענים שהם היורשים האמיתיים שלה.

בנארלירידי (בעיקר לאורך חופה המזרחי הפונה אל מלסטרה) שכנו ארצות גזע אורגי-הערפל, ספק בני-ברית וספק ואסאלים של קור'אנמורה, שלאחרונה נחרבו ברובן בידי בני-אדם יריבים וגם פלישות של יצורים אחרים.

 

תיאור מקוצר של איזורים חשובים ביבשת נארלירדי וסביבה

נאי'ראנדה (Nae’renda)

החלק הצפוני והנפרד של נארלירדי, נחשב בעיני רבים כיבשת נפרדת; מופרד משאר היבשת בידי מפרץ ארוך, עמוק ומשונן שידוע לשמצה בשל הזרמים החמים המתעתעים שמתפרצים ממעמקים אל תוך מימיו הקפואים.
ארץ עוינת במיוחד של הרים קפואים עצומים ובקעות בעומק קילומטרים רבים, שכל-כולה קרב נצחי בין אש וולקאנית לוהטת לקרחוני עד. כוחות של האימפריה ושל אורגי הערפל פלשו לכאן כמה עשרות שנים לפני החורבן, וניהלו שורה של קרבות קשים כנגד הגזע החצי דאמוני ששורץ כאן - הקורסלאג.

הארקורנול (Harkornol)

מילולית: מפרץ אלף המבועים. זהו שמו של המפרץ הארוך, העמוק והמשונן שמפריד בין נארלירדי בדרום לנאי'ראנדה בצפון, ודרכו הפליג הצי הגדול של האימפריה ואורגי הערפל, בראשות המצביאה אלאונור טיל-אר'ליין[1]

הלסינת'רי (Halcynth’rea)

לשעבר עיר הבירה של אורגי הערפל, והמפרץ היפיפה שישבה מעליו. העיר התפרסמה בגנים המרהיבים והמצועצעים שלה, ובכך שחלקים רבים שלה היו אסורים לזרים (למעשה, רוב העיר מלבד הנמל וכמה איזורי סחר אחרים).
כונתה גם "היקינטון האסור".

נפגעה בהתנפצות הגדולה, ונפלה כמה שנים לאחר מכן לכוחות של ואסאלים בני-אנוש שהתמרדו כנגד אורגי הערפל, שרפו את העיר עד היסוד וביצעו בה טבח נורא. יושבי העיר ששרדו (ולא נפלו בשבי ונמכרו לעבדות), ברחו להרים מצפון-מזרח למפרץ, או בספינות לים (ומהם חלק הגיעו לטיל'מארן). 

 

 

??????? - ????

חזרה אל האינדקס של קלדאריה


כתב וערך: גדעון אורבך, ‏2001 ואילך.
© כל הזכויות שמורות. שימוש מסחרי ו/או למטרת רווח כלשהי אסורים בתכלית, בלא היתר מפורש מהיוצר, בכתב ומראש. צילום והעתקה מכל סוג שהוא מותרים אך ורק למטרת שימוש פרטי שלא בתשלום.

 

 

 

 [1] ידועה בעיקר בכינויה Ice crystal, שזכתה לו באותה מלחמת סרק הרואית וטראגית.