http://members.pundak.co.il/world/keldaria3/melestra/m_intro.files/image008.jpg

 

 

צמחים מיוחדים במלסטרה

 

בחלק זה של האתר יופיעו תיאורים של צמחים שגדלים בחלקים שונים של מלסטרה; חלקם אבל לא כולם צמחים שאפשר לעשות בהם שימוש במסגרת רקיחת שיקויים (אלכימיה) או בכשרונות יצירה אחרים.

ליד הצמחים יופיעו דירוג כשרון העשבונאות שנדרש כדי למצוא או לקטוף אותו באורח יעיל, והערות על תוצרים שונים שאפשר להפיק מהם וכשרונות היצירה שנדרשים לשם כן.

שם הצמח

סוג

דירוג עשבונאות

אבנונית אפורת-כובע

פטריה

1

דמעותיה של נארגראן

עשב

1

ספחת האבנון

טחב

1

ציצת הטלה

חזזית

1

בתולה כסופה (עלה הבתולה)

מיוחד

2

שושנת דם

שיח

2

שפתונית אנ'קוריאל

עשב

2

 

 

 

 

??????? - ????

חזרה אל האינדקס של קלדאריה


כתב וערך: גדעון אורבך, ‏2001 ואילך.
© כל הזכויות שמורות. שימוש מסחרי ו/או למטרת רווח כלשהי אסורים בתכלית, בלא היתר מפורש מהיוצר, בכתב ומראש. צילום והעתקה מכל סוג שהוא מותרים אך ורק למטרת שימוש פרטי שלא בתשלום.