kiern vale sig2.png

רשומון 'האיזור למתחיל' של עולם המערכה מלסטרה

פרק 5: גזעים בבקעת קיירן

 

_______________________________________________

חזרה לערך הקודם | עבור לערך הבא | חזרה לתוכן העניינים

 

גזעים בעולם המערכה מלסטרה

 

 "בזה אחר זה, נפלו מחוזותיה של מלסטרה בידי הלגיונות האנ'מירים; מקצתם נשבעים אמונים וכורעים ברך מרצון בפני כוהנות היהלומים הנשגבים ואנשיהן; ואחרים נופלים בדם ובאש.

איש לא הצליח לעמוד לאורך-זמן אל מול הכוהנות הנוצצות וצבאן; לא החוואים הנוקשים מהמישורים בצפון, על כוהניהם ואליהם הפראיים, בעלי הפרסות והקרניים; לא אורגי הערפל הגאים של נאר'לירדי, שהאמינו מאז ומעולם כי הם הנבחר שבגזעים; ואפילו לא העוגים העתיקים, על המוני לוחמיהם המגודלים וצמאי-הדם, רבי-המגים הקטלניים שלהם וחומותיהם האדירות, שמאחוריהן אבנים מקודשות שגילן כגילה של מלסטרה עצמה"

 

 

כמו עולמות מערכה רבים אחרים, מלסטרה מכילה בתוכה כמות נכבדה של גזעים תבוניים, שרבים מהם הקימו או היו חלק מציביליזציות גדולות וקטנות, בעבר ובהווה; וגם אם בני-האדם לסוגיהם היו במקרים רבים הגזע הנפוץ ביותר, הרי שמעולם לא זכו לבלעדיות או אף למשהו קרוב לבלעדיות, ולא פעם נאלצו לשתף או לעיתים להתחרות בקרבות עקובים מדם בגזעים אחרים, מפותחים לא פחות מהאנושות. מאורגי-הערפל המעודנים (יש אומרים עד זרא) על תרבותם המתוחכמת והמסובכת, שמלומדים טוענים כי נוצרו מהכלאה בין בני-אנוש לשרידי ציביליזציה של גזע קדום ורב-עוצמה שנשכח זה מכבר; העוגים הברוטאליים שזוכרים עדיין את הימים בהם שלטו באימפריה אדירה, שהוציאה מתוכה מכשפים אדירים והותירה אפוסים פראיים על קסם ואלי כישוף פראיים לא פחות; או הגורג הירקרקים והלחים, יצירי-כפיהם של המכשפים העוגים מהעת העתיקה שחלקם פיתחו רצון משל עצמם וברחו מאדוניהם הקודמים.

 

האימפריה האנ'מירית חלשה בשיאה על כמות גדולה של גזעים של בני-אנוש ודמויי אנוש גם יחד, מהם נשבעו אמונים מרצונם, ומהם הוכרעו בדם ואש. אלא שלאחר ההתנפצות הגדולה, נותרו מהאימפריה שרידים בלבד, מנותקים זה מזה ונאבקים על קיומם.

במילים אחרות, קיים חשש כבד שכמה וכמה מהגזעים של מלסטרה נכחדו בהתנפצות ובסדרת האסונות, המגפות והרעב שבאו אחריה; גזעים אחרים, לעומת זאת, מנותקים כנראה במחוזות אחרים שבודדו והדרכים אליהן אבדו או התכסו ביערות רעילים שורצי מפלצות מעוותות.

מכאן, שהגזעים הניתנים למשחק שמובאים בספר המערכה הבסיסי, הינם אלו שקשורים יותר לאיזור תחילת המערכה והאיזורים הסמוכים אליו במערב מלסטרה (ומזרח היבשת הסמוכה נאר'לירדרי), ובעולם היו קיימים - ואולי עודם קיימים - גם גזעים נוספים המתאימים לשמש כדמויות שחקן, של בני-אנוש ודמויי אנוש כאחד.

 

 

 

חזרה לערך הקודם | עבור לערך הבא | חזרה לתוכן העניינים


_______________________________________________

??????? - ????

חזרה אל האינדקס של קלדאריה


כתב וערך: גדעון אורבך, ‏2001 ואילך.
© כל הזכויות שמורות. שימוש מסחרי ו/או למטרת רווח כלשהי אסורים בתכלית, בלא היתר מפורש מהיוצר, בכתב ומראש. צילום והעתקה מכל סוג שהוא מותרים אך ורק למטרת שימוש פרטי שלא בתשלום.