בממלכת ז'ראל הגאה ועתיקת היומין, החל הסדר הישן להתערער. מאה שנות מאבק בין כתר שקוע בחובות, אצולה מפולגת וכנסיה אכולת שחיתות החלו נותנות אותותיהן, והארץ זרועת אי-שקט. כעת, מתחילים קולות מסוכנים להדהד באוויר; שליח מסתורי נושא עמו חדשות מפחידות מעברו השני של הים: דבר מה אפל מתרחש הרחק במערב. 
בפרוש הסתיו, מתארכים הצללים בבוואזי, מחוז ספר קטן בצפון-מערב הממלכה; כומר כפרי זקן שנפל מיד מתנקשים הופך לקורבן הראשון בשרשרת ארועים מבעיתה.
אל הקלחת נקלע אנרי דה-ריאנט, אציל דל-אמצעים המנסה לשווא להאבק על כבודו, אל מול נחלה מרוששת ואשה מסתורית וצוננת המסרבת להשביע את רצונו; בלא שפיללו לכך, נופלים הבארון ורעייתו אל עין הסערה, בעוד מאורעות גדולים מתגלגלים בזה אחר-זה.
רוזנת יהירה יוצאת למסע חסר תכלית; עובדי אלילים שכוחים פותחים במסע נקמה; עלמה צעירה נמלטת מציידים אפלים; וקנאים דתיים מתכוננים לכנס גדול, בו יתקבלו החלטות שאין מהן דרך חזרה: אי מי למעלה, כך מספרים, הולך ומאבד את האחרונים במעצוריו.
וזו ההתחלה בלבד; הסתיו הזה, עומד טאבו עתיק-יומין להשבר. דבר לא יוותר עוד כאשר היה.

 

 

 

 

 

 

 

© נכתב ונערך בידי גדעון אורבך, 2003. כל הזכויות שמורות. צילום, העתקה בכל דרך אחרת או שימוש מסחרי כלשהו אסורים בתכלית, בלא אישורו המפורש של הכותב, בכתב ומראש. כל הפועל בניגוד להוראה זו מפר את החוק.