גלריית הפאנראטים וציורי הפנטזיה של המגדל הלבן

 

 

נימפדורה טונקס

צויר בידי ג'סי (Sirius)