גלריית הציורים בהשראת טולקין ויצירתו

 

 

אראגורן בנקרת הלם
צויר בידי מקרוסיפוניאלה