הסבר כללי  ::  קנייה ומכירה  ::  מגילות


לצורך משחקי LOP אנו מעונינים לאפשר לשחקנים לנצל את כספם בין משחק למשחק. דבר זה יעשה על ידי השוק האינטרנטי שלנו. בשוק זה יתווספו אט אט עוד ועוד חפצים בתוספת מחירים, ואתם תוכלו לרכוש או לחלופין למכור את הדברים שלכם לשוק לפי המחירים שיופיעו בו (המחירים אינם מחייבים את ההרפתקאות עצמם, אך עשויים להיות ערך מנחה עבורכם).. שימו לב כי יש מחיר נפרד לרכישה ולמכירה, כמו גם מספר חפצים יהיו בעלי כמות מוגבלת שתופיע ואותם יקבלו כל הקודם. כמו כן אתם עשויים לרצות להחליף סחורה או כסף אחד עם השני, בין אם בחרתם לעשות עסקים בשוק או זה עם זה הדבר יעשה (לפחות בתחילה) דרך המייל. יש לשלוח את המייל לכתובת freelancers@pundak.co.il ובו לציין את פעולתכם המבוקשת במדויק. כל פעולה צריכה לכלול את שם הדמות, שם השחקן וקוד השמות האישי כדי לעשותה, ואנו מבקשים שפעולות המערבות משפר שחקנים יעשו על ידי מספר מיילים המאשרים את הדבר (מייל מכל שחקן מעורב). כמו כן אתם מתבקשים לשים לב למצב המילוי של תרמיל הציוד ושקיק הזהב שלכם כדי למנוע בעיות שונות.

ערך המטבעות וקיצורם:
50 מטבעות ברזל = מטבע פלדה.
5 מטבעות פלדה = 5 מטבעות נחושת.
12 מטבעות נחושת = מטבע כסף.
20 מטבעות כסף = מטבע זהב.
4 מטבעות זהב = מטבע פלטינה.

מטבע ברזל = מ"ב.
מטבע פלדה = מ"פ.
מטבע נחושת = מ"נ.
מטבע כסף = מ"כ.
מטבע זהב = מ"ז.
מטבע פלטינה = מפ"ל.

1 מפ"ל = 4 מ"ז = 80 מ"כ = 960 מ"נ = 4800 מ"פ = 240000 מ"ב.

המטבע השימושי ביותר (בו כתובים לרוב המחירים) הנו מטבע הפלדה.
כמו כן קיימים במשחק מטבעות או אבני חן שונים שגם להם ערך, והם משמשים כמטבע מקומי לאזור מסוים במפת העולם. אם תתקלו בכאלה, יצוין לכם בפרוש הערך (אלא אם אינכם יודעים אותו).



מגילות קסמים:
בשוק זה תוכלו למצוא לרכישה מגילות שונות, מגילות אלו מלמדות בחלקן קסמים, ואחרות מלמדות הכנת שיקויים, הקסמת חפצים ודברים נוספים. מגילות הקסמים מכילות את המידע על הקסם כדי שדמותכם תוכל ללמוד אותו. את המידע שאתם תצטרכו על הקסמים תוכלו למצוא בחלק באתר שדן ברשימת הקסמים. לעומת זאת את המגילות שמלמדות להכין דברים אחרים, תוכלו למצוא בעמוד המגילות.

שמירת חפצים:
דמויות יכולות לרכוש מאין תא דמיוני בו יוכלו לשמור חפצים. גודלו של תא זה כפי 150 מתרמיל הציוד האישי שלכם, והתשלום עליו יעשה על ידי הכסף של הדמות, באל עבור זמן מציאותי. עלות תא כזה הנה 2 מ"פ לחודש (מציאותי) ו20 מ"פ לשנה. על השחקנים לדעת כי חפצים שיושארו בתא לא יינתנו לשימוש בזמן ההרפתקאות. יינתן בתשלום נוסף לרכוש תא שמירת חפצים בעיר מסוימת על מפת העולם, כך שבעת ההרפתקאות יתאפשר להגיע לעיר ולהשתמש בחפצים.

שקיק זהב ותרמיל צידה:
בשקיק הזהב נושאת הדמות את כספה, כסף שנשא באמצעים אחרים עלול ללכת לאיבוד במהרה. בתרמיל הצידה נושאת הדמות את ציידותיה (אוכל ומים), כאשר כל צידה מספיקה ליום אחד לאדם אחד. לשני אלה יש ערך (המופיע בסוגריים לצדם) ומציין את כמות המטבעות או הציידות שניתן לשאת בהם. כדי לשים לב תמיד שהקיק ותרמיל הצידה אינם מלאים מדי, כדי שדמותכם לא תסתבך עם נשיאת חפציה.

תרמיל הציוד וציוד אישי:
ציוד אישי הוא אותו ציוד שהדמות נושאת עליה או בידיה ואיננו תופס מקום בתרמיל הציוד או בכל אמצעי נשיאה אחר. תרמיל הציוד הוא המקום בו נישאים שאר חפצי הדמות על פי מקום מוגבל לנשיאה וככל שיתמלא יינתן לסחוב בו פחות. המקום נקבע על פי שיקולי ההגיון של השה"מ תוך השוואה לשאלה "האם יהיה לכך מקום בתרמיל גב מציאותי?".

שכירי חרב וחפצי השאלה:
בשוק יופיעו גם חפצים מסוימים או שירותים אותם הגיבורים יכולים לרכוש, וכמו שמירת החפצים גם הם יעשו על ידי תשלום בכסף הדמות, אך עבור זמן מציאותי. הזמן עליו מדובר יצוין בסוגריים מרובעים מיד לאחר פרטי הפריט האמור.

הצבת מכירה בשוק:
אם ברצונכם בכך אתם יכולים למכור את חפצכם לא לשוק אלא להציעם למכירה לשחקנים אחרים. ניתן לעשות זאת בכל דרך כאשר השוק מציב לכם דרך נוספת לעשות כן. אם ברצונכם בכך השוק יפרסם את חפציכם ויציב להם את המחיר שאתם תקבעו, ואף יעזור לכם בהעברת הדברים וכן הלאה. פרסום כל חפץ בשוק עולה 1 מ"פ לחודש או כל חלק ממנו.

כמות:
פריטים מסוימים העומדים למכירה בשוק הנם מוגבלים בכמות בה ניתן לרכוש אותם. כמות זה עשויה לעלות כל זמן מה, אך גם תרד כל פעם ששחקן LOP כלשהו ירכוש את הפריט האמור. הדבר אומר שיש עיקרון של כל הקודם זוכה בין שחקני LOP, כאשר אם אחד קונה, הוא מוריד את הכמות ומגביל את השאר. הכמות של חפצים אשר יש להם מגבלה תהיה מצוינת תמיד בסוגריים עגולים מצד שמאל לחפץ.

שינויים בשוק:
כמו כל שוק בעולם גם השוק של LOP יהיה שוק דינמי, דבר שאומר שמחירים, כמויות ואו זמני שירות שונים יעברו שינויים. השינויים שיעבור השוק יקבעו בעיקר על פי צריכת שחקני LOP. לדוגמה, אם חפץ מסוים המוגבל בכמות ונתין רק באופן זמני, יהיה מבוקש מאוד, מחיריו עשויים לעלות, הכמות שהוא יסופק בה תתחיל לגדול וזמן השירות עשוי לרדת.

ביקוש:
השוק של LOP נעשה על ידי מתנדבים שונים של הקהילה החופשית בכפר סבא, ולפיכך הנו מוגבל בכמות הפריטים שיוכל להציג. על אף שנפעל להוסיף ולהגדיל את המלאי בו כל הזמן, כך שיהיה גדול ככל האפשר, תמיד יכול לקרות מצב בו תחפשו פריטים פשוטים, או פשוטים פחות ואלו לא יהיו. אין הדבר תמיד אומר כי לא ניתן למצוא אותם בשוק של LOP מן הסיבות המוזכרות מעלה,] ולכן קיימת תמיד האפשרות בפניכם לכתוב לנו מייל לכתובתנו freelancers@pundak.co.il ולשאול אותנו לגבי הפריט אותו אתם מחפשים. אנו כבר נודיע לכם אם הפריט יוסף או שמא איננו אמור להימצא בכוונה.